Beschrijving

Let op!

Nieuw reserveringsnummer Deeltaxi West-Brabant: 088 - 076 10 00

Deeltaxi West-Brabant gaat per 1 december over op een nieuw nummer om uw ritten te reserveren:

088 - 076 10 00. Het huidige telefoonnummer (0800 - 023 00 33) vervalt begin 2020.

Meer informatie hierover vindt u op de website www.deeltaxi-westbrabant.nl.

 

MijnTaxiApp vernieuwd

Op de website www.deeltaxi-westbrabant.nl staat een link naar de vernieuwde MijnTaxiApp. Daar vindt u in het kort de verschillen tussen de oude en de nieuwe app. Neem voor vragen over de app contact op met PZN klantenservice via 088 - 076 19 00.

 

 

Reizen met een deeltaxi houdt in dat u de taxi deelt met andere passagiers. U huurt als het ware een zitplaats in de taxi.

Iedereen vanaf 12 jaar (met of zonder beperking) kan zelfstandig met deeltaxi reizen tegen het OV-deeltaxitarief. Voor de OV-deeltaxiklanten is een deeltaxipas niet verplicht.

Hebt u een beperking en kunt u niet met de bus of ander vervoer reizen? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een Wmo-deeltaxipas. U betaalt dan een (lager) klanttarief, dat gelijk is aan het regionale bustarief.

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de deeltaxi opgenomen als een vervoersvoorziening. Bij een Wmo-deeltaxipas wordt niet naar de leeftijd gekeken, maar naar de noodzaak.

 

Om in aanmerking te komen voor een Wmo-deeltaxipas is een Wmo-indicatie noodzakelijk.

DEELTAXIPAS AANVRAGEN

 

1) Vraag een beschikking aan bij het Sociaal Wijkteam Oosterhout
Neem contact op met het Sociaal Wijkteam. Zij zullen zorgen dat een Wmo-consulent contact met u opneemt. De Wmo-consulent kijkt samen met u of een deeltaxipas een passende oplossing is voor uw vervoersprobleem.

2) Stuur het Plan van Aanpak terug
In het Plan van Aanpak staan de resultaatgebieden. U ondertekent het Plan van Aanpak. U stuurt het plan van aanpak binnen 2 weken terug.

3) Beschikking
U ontvangt een Wmo-beschikking en een aanvraagformulier voor de deeltaxipas.

4) Aanvraagformulier voor Deeltaxi opsturen
Stuur het aanvraagformulier van Deeltaxi op. U krijgt de pas vanzelf thuisgestuurd.

 

VERHUIZING

Verhuist u als deeltaxipashouder binnen de gemeente Oosterhout? Dan hoeft u alleen maar uw verhuizing door te geven aan de afdeling Burgerzaken. Deze afdeling informeert alle andere afdelingen over uw verhuizing.

Gaat u buiten de gemeente Oosterhout wonen? U ontvangt dan automatisch bericht dat de deeltaxipas beëindigd is. Bij de nieuwe gemeente kunt u een nieuwe aanvraag doen.

  

VERLOREN OF GESTOLEN PAS

Bij verlies of diefstal van de pas meldt u dit direct aan de klantenservice van Deeltaxi West-Brabant.

Wilt u een deeltaxipas aanvragen of hebt u nog vragen? U kunt contact opnemen met het Sociaal Wijkteam Oosterhout.

 

De aanvraag van een deeltaxipas is kosteloos.
U betaalt alleen een bedrag als u een rit maakt in de deeltaxi:

  • De houder van een Wmo-deeltaxipas betaalt het laagste tarief;
  • Personen zonder Wmo-deeltaxipas betalen het standaard klanttarief.

Op de website van de deeltaxi kunt u de huidige tarieven zien.

Als u een deeltaxipas heeft, mag een medisch begeleider kosteloos met u meereizen. Een sociaal begeleider betaalt hetzelfde tarief als u.

Klanttarieven Deeltaxi West-Brabant 2020

De tarieven voor Deeltaxi West-Brabant zijn gekoppeld aan het provinciale bustarief. Deze tarieven worden jaarlijks verhoogd op basis van prijsontwikkelingen. In de tabel vindt u de voorlopige tarieven 2020.

 


 

2020

2019

 

Instap

Per km

Instap

Per km

Wmo-tarief

€ 0,98

€ 0,172

€ 0,96

€ 0,167

OV deeltaxitarief

€ 3,48

€ 0,52

€ 3,26

€ 0,49

het doorreistarief

-

€ 1,43

-

€ 1,34

 

 

Sociale begeleiders

Sociale begeleiders betalen hetzelfde instaptarief als Wmo-klanten. Afhankelijk van de gemeente betaalt de sociale begeleider 1 of 2 keer het Wmo-kilometertarief.