Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Deeltaxi

Reizen met een deeltaxi houdt in dat u de taxi deelt met andere passagiers. U huurt als het ware een zitplaats in de taxi.

Iedereen vanaf 12 jaar (met of zonder beperking) kan zelfstandig met deeltaxi reizen tegen het OV-deeltaxitarief. Voor de OV-deeltaxiklanten is een deeltaxipas niet verplicht.

Hebt u een beperking en kunt u niet met de bus of ander vervoer reizen? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een Wmo-deeltaxipas. U betaalt dan een (lager) klanttarief, dat gelijk is aan het regionale bustarief.

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de deeltaxi opgenomen als een vervoersvoorziening. Bij een Wmo-deeltaxipas wordt niet naar de leeftijd gekeken, maar naar de noodzaak.

Om in aanmerking te komen voor een Wmo-deeltaxipas is een Wmo-indicatie noodzakelijk.

DEELTAXIPAS AANVRAGEN

 

1) Vraag een beschikking aan bij het Sociaal Wijkteam Oosterhout
Neem contact op met het Sociaal Wijkteam. Zij zullen zorgen dat een Wmo-consulent contact met u opneemt. De Wmo-consulent kijkt samen met u of een deeltaxipas een passende oplossing is voor uw vervoersprobleem.

2) Stuur het Plan van Aanpak terug
In het Plan van Aanpak staan de resultaatgebieden. U ondertekent het Plan van Aanpak. U stuurt het plan van aanpak binnen 2 weken terug.

3) Beschikking
U ontvangt een Wmo-beschikking en een aanvraagformulier voor de deeltaxipas.

4) Aanvraagformulier voor Deeltaxi opsturen
Stuur het aanvraagformulier van Deeltaxi op. U krijgt de pas vanzelf thuisgestuurd.

 

VERHUIZING

Verhuist u als deeltaxipashouder binnen de gemeente Oosterhout? Dan hoeft u alleen maar uw verhuizing door te geven aan de afdeling Burgerzaken. Deze afdeling informeert alle andere afdelingen over uw verhuizing.

Gaat u buiten de gemeente Oosterhout wonen? U ontvangt dan automatisch bericht dat de deeltaxipas beëindigd is. Bij de nieuwe gemeente kunt u een nieuwe aanvraag doen.

  

VERLOREN OF GESTOLEN PAS

Bij verlies of diefstal van de pas meldt u dit direct aan de klantenservice van Deeltaxi West-Brabant.

Wilt u een deeltaxipas aanvragen of hebt u nog vragen? U kunt contact opnemen met het Sociaal Wijkteam Oosterhout.

 

De aanvraag van een deeltaxipas is kosteloos.
U betaalt alleen een bedrag als u een rit maakt in de deeltaxi:

     

  • De houder van een Wmo-deeltaxipas betaalt het laagste tarief;
  •  

  • Personen zonder Wmo-deeltaxipas betalen het standaard klanttarief.
  •  

Op de website van de deeltaxi kunt u de huidige tarieven zien.

Als u een deeltaxipas heeft, mag een medisch begeleider kosteloos met u meereizen. Een sociaal begeleider betaalt hetzelfde tarief als u.