Beschrijving

Wilt u een demonstratie, manifestatie of betoging houden op een openbare plaats? Dan moet u dit melden aan de gemeente met het digitale formulier. 

Wanneer melden?

• U moet uw plannen minimaal 72 uur van tevoren melden bij de gemeente

• Zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen tellen niet mee bij deze 72-uur termijn.

• Als u de plannen niet binnen 72 uur van tevoren digitaal kunt melden, dan belt u met de gemeente op telefoonnummer 14 0162.

 Regels over het houden van demonstraties zijn te vinden in de algemene plaatselijke verordening.