Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Dienstencheque (voorheen Alfacheque)

De dienstencheque wordt ingezet door mensen die bepaalde dingen zelf niet (meer) kunnen uitvoeren. Met de cheque kunt u bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp betalen. Voor elk uur dat de hulp gewerkt heeft, geeft u één cheque.

De gemeente Oosterhout stelt samen met u vast of u hulp bij het huishouden nodig heeft. Als dit het geval is, kunt u kiezen uit hulp via een organisatie (zorg in natura), een persoonsgebonden budget of een dienstencheque.

Als u voor een dienstencheque kiest, ontvangt u iedere 13 weken (tijdig) per post voldoende cheques om uw dienstverlener mee te betalen. Hoeveel cheques u krijgt is afhankelijk van het aantal uren dat u huishoudelijke hulp toegewezen krijgt.

Voor elk uur dat u de huishoudelijke hulp nodig heeft, ontvangt u één dienstencheque. Voorbeeld: krijgt u drie uur huishoudelijke hulp per week, dan ontvangt u iedere 13 weken in totaal 39 cheques (13 weken x 3 cheques per week). U maakt zelf afspraken met uw dienstverlener over welke huishoudelijke werkzaamheden gedaan moeten worden.

Het komt wel eens voor dat uw 'vaste' dienstverlener niet kan (bijvoorbeeld door ziekte of vakantie). In dat geval krijgt u een vervangende dienstverlener. Deze dienstverlener kunt u ook met een cheque betalen. Het is belangrijk dat u in dat geval de naam van de vervangende dienstverlener op de achterzijde van de cheque vermeldt. U hoeft de afwezige dienstverlener niet te betalen. 

Uw dienstverlener mag in overleg met u vakantie opnemen (vier weken per kalenderjaar). Wilt u tijdens de vakantie van uw dienstverlener een vervangende dienstverlener? Neem dan op tijd contact met de instantie waarvan u een dienstverlener toegewezen heeft gekregen. Dit kan zijn: Alfacheque Breda of DienstenCheque Services Oosterhout (DSO). Zij proberen dan een vervangende dienstverlener voor u te regelen.

Als uw dienstverlener kort ziek is, overleg dan met elkaar of uw dienstverlener mogelijk op een ander tijdstip kan komen werken. Dit is bij een kortdurende ziekte voor u en voor de dienstverlener de meest praktische oplossing.

Als uw dienstverlener langdurig ziek blijft, kunt u contact opnemen met Alfacheque Breda of DSO. Zij proberen dan voor u een vervangende dienstverlener te regelen. Vervanging is pas aan de orde als de dienstverlener langer dan twee weken ziek is/blijft. Als bij de ziekmelding al blijkt dat de dienstverlener langer dan twee weken ziek zal zijn, wordt meteen gekeken of er een vervanger geregeld kan worden. 

De dienstencheques van een totaal kalenderjaar kunnen uiterlijk tot eind januari van het nieuwe jaar gebruikt worden. Daarna zijn ze niet meer geldig en mag u ze weggooien.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen als u dienstencheques gebruikt.

Voor meer informatie over de dienstencheque kunt u contact opnemen met:

  • Alfacheque Breda, telefoonnummer (076) 57 85 380, voor informatie over de dienstencheque / dienstverlener;
  • DSO, telefoonnummer (0162) 70 05 20, voor informatie over de dienstencheque / dienstverlener;
  • gemeente Oosterhout, telefoonnummer 14 0162 voor informatie over hulp bij het huishouden.
Alfacheque Breda

Bezoekadres:
Riethil 12
4825 AP Breda

Postadres:
Postbus Postbus 3318
4800 DH Breda
Tel: (076) 57 85 380
helpdesk@alfachequebreda.nl

DienstenCheque Services Oosterhout (DSO)

Bezoekadres:
Esdoornlaan 45a
4904TN Oosterhout

Tel: (0162) 70 05 20
info@dsohulp.nl

Gemeente Oosterhout

Bezoekadres:
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

Postadres:
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout
Tel: 14 0162