U kunt u laten trouwen of het partnerschap laten registreren door een bekende. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap laat registreren.

Beschrijving

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Zo vraagt u benoeming tot trouwambtenaar aan:

  • Stuur uw verzoek naar de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren.

Eenmalige babs (beëdigd) in dienst andere gemeente, die regelmatig verbintenissen sluit               € 158,00

Eenmalige babs (beëdigd) niet in dienst andere gemeente, die regelmatig verbintenissen sluit        € 158,00

Eenmalige babs (beëdigd) in dienst andere gemeente , die niet regelmatig verbintenissen sluit        € 210,00

Eenmalige babs (beëdigd) niet in dienst andere gemeente, die niet regelmatig verbintenissen sluit  € 210,00

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.