Komt u voor het eerst in Nederland wonen? U moet zich dan persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Maak een afspraak bij de gemeente waarin u gaat wonen.

Beschrijving

Let op!

Maak eerst een afspraak. Alleen als u een afspraak heeft, kunt u langskomen bij de gemeente. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd. 

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. 

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

 • u heeft
  • de Nederlandse nationaliteit, of
  • een paspoort uit een Europees land, of
  • een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • u blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid.

Zo schrijft u zich voor het eerst in Nederland in:

 • Kom persoonlijk naar de gemeente.
 • Neem mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat)
  • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs
  • als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte
  • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
  • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht
  • eventueel de volgende akten:
   • een huwelijks- of echtscheidingsakte
   • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
   • de geboorteakten van uw kinderen
  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee. 
 • buitenlandse documenten moeten (na legalisatie in het land van herkomst) worden vertaald in Nederland in de Nederlandse taal door een beëdigd vertaler. Voor meer informatie over legalisaties van buitenlandse documenten klik verwijzen wij u naar www.minbuza.nl

Bij vestiging dient in ieder geval een toestemmingsverklaring te worden overgelegd, waarbij de hoofdbewoner verklaart akkoord te gaan met inschrijving op zijn/haar adres.

 

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan.