Beschrijving

Bij een rechtszaak horen (vaak hoge) kosten. Voor een aantal kosten is het mogelijk om een vergoeding te krijgen via de gemeente of via het Juridisch Loket. Het gaat dan om de kosten voor de eigen bijdrage van rechtsbijstand en het griffierecht.

Eigen bijdrage voor rechtsbijstand
U heeft juridische hulp nodig? Vraag advies aan het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket verstrekt namelijk gratis informatie over diverse zaken. 
 
U bent (al) daadwerkelijk bij een rechtzaak betrokken? Neem contact op met het Juridisch Loket. U kunt namelijk aanspraak maken op een "verlaging van de eigen bijdrage voor rechtsbijstand".
De verantwoordelijkheid om aanspraak te maken op deze verlaging, ligt geheel bij u.
U ontvangt een diagnosedocument als u voor verlaging van de 'eigen bijdrage' in aanmerking komt.
 
U gebruikt het diagnosedocument ook voor advocaatkosten. Neem daarom het document mee naar uw advocaat.
 
Griffierechten
Als u lage inkomsten heeft, is het mogelijk dat u een lager tarief mag betalen voor griffierechten en notariskosten.
Hiervoor kunt u een 'inkomensverklaring voor rechtsbijstand' aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Vaak wordt zo'n verklaring door de advocaat aangevraagd. Overleg daarom met uw advocaat wie de verklaring gaat aanvragen.

Eigen bijdrage voor rechtsbijstand
Alleen met de verkregen verlaging vanuit het Juridisch Loket, is het mogelijk om de 'eigen bijdrage voor rechtsbijstand' volledig vergoed te krijgen. 
Heeft u verlaging gekregen, maar kunt u het restant van de eigen bijdrage niet betalen? 
U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor de 'eigen bijdrage voor rechtsbijstand' bij de gemeente. LET OP: Bij deze aanvraag upload u het diagnosedocument !!!
 
Griffierechten 
Heeft u de 'inkomensverklaring voor rechtsbijstand' gekregen?
U kunt bijzondere bijstand voor griffierechten aanvragen bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.