Beschrijving

Bouwwerk als erfafscheiding? Zie hiervoor of het vergunningsvrij is (vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl). U kunt ook de folder van de Rijksoverheid raadplegen. Als het niet vergunningsvrij is kunt u overwegen om een handhavingsverzoek in te dienen. (schriftelijk).

Hagen of bomen als erfafscheiding: dit is geregeld in het burgerlijk wetboek. De gemeente bemoeit zich hier niet mee.

Heeft u een geschil over de plaatsing van de bovenstaande erfafscheidingen. Neem dan contact op met bijvoorbeeld een rechtswinkel.