Beschrijving

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn, kan de vader het kind erkennen door het vaderschap te laten registreren bij de Burgerlijke Stand.
U kunt, als ouder, uw ongeboren kind erkennen als er geen sprake is van een huwelijk, maar van een ongehuwde man en ongehuwde vrouw die een ongeboren kind willen erkennen. De moeder moet dan toestemming geven dat de man het kind mag erkennen als zijn kind. Dit kan eventueel ook met een schriftelijke verklaring en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de moeder. Onder het kopje formulieren vindt u de verklaring die u hiervoor kunt gebruiken. Dit betekent dat bij de geboorte het kind ook zijn naam kan krijgen. Gaat het om de erkenning van het eerste kind uit de relatie en u kiest voor de achternaam van de vader dan moet de moeder persoonlijk mee komen voor het geven van toestemming voor deze naamskeuze. De naamskeuze geldt ook voor elk volgend kind dat geboren wordt uit dezelfde relatie.

Gevolgen van de erkenning.
De man die het ongeboren kind erkent wordt vanaf de geboorte van dit kind de juridische vader ook al is hij niet de biologische vader. Door de erkenning ontstaat er tussen de man en het kind wederzijds erfrecht en wederzijdse onderhoudsplicht voor het kind. Daarnaast verkrijgt de man een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.

Door erkenning van het kind of erkenning van de ongeboren vrucht ontstaat voor de ongehuwde vader niet van rechtswege ouderlijk gezag over het kind. Daarvoor kunt u bij de rechtbank, sector kanton, een verzoekschrift indienen. Hiervoor is bij de griffie een speciaal formulier verkrijgbaar. Het verzoek om belast te worden met het gezamenlijk gezag moet door u beiden ondertekend worden. Bovendien moeten in het verzoek uw namen en adres(sen) opgenomen worden. U kunt hier het formulier voor gezag downloaden.

Als beide ouders een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan verkrijgen zij automatisch het ouderlijk gezag over hun kinderen.

Indien de vader, moeder en/of het kind niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit en/of in het buitenland woonachtig is (geweest) is het raadzaam om contact op te nemen met de gemeente.

 

 

1.Een geldig identiteitsbewijs van beide personen.

2.Schriftelijke toestemming van de moeder (als zij niet zelf aanwezig is).

De vader vraagt de erkenning aan bij de gemeente. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan moet de moeder mee naar de gemeente om toestemming te geven. Heeft u al een kind uit deze relatie, dan kan de vader een volgend kind erkennen met schriftelijke toestemming en een identiteitsbewijs van de moeder.