Beschrijving

Hoeveel geluid mag er worden gemaakt?

Voor het houden van een evenement is een evenementenvergunning nodig. Deze wordt afgegeven door de gemeente, de vergunning kunt u opvragen bij de gemeente.

In een evenementenvergunning is onder andere opgenomen hoeveel geluid (in decibellen) mag worden gemaakt en op welk tijdstip. Voor evenementen zijn geen landelijke wettelijke grenswaarden voor geluid. De gemeente bepaalt zelf hoeveel geluid zij bij een evenement aanvaardbaar vinden. Rekening houdend met de locatie wordt is onder meer gekeken welke geluidwaarden acceptabel zijn voor het evenement en de omwonenden. Dit is mede bepaald door de beleidskaders en jurisprudentie over geluidnormering.

Wie controleert of niet teveel geluid wordt gemaakt?

De gemeente bepaalt of en bij welke evenementen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) geluidmetingen uitvoert. Een geluidmeting is vaak een steekproef op het drukste moment van het evenement. Als een evenement langere tijd duurt kan de toezichthouder van de OMWB daarbij niet constant aanwezig zijn. Om deze reden wordt steeds vaker een onbemande geluidmeetset gebruikt. Deze geluidmeetset voert tijdens het hele evenement geluidsmetingen uit.

Geluidshinder bij evenementen

Klachten omtrent evenementen kunnen worden doorgegeven via de klachtentelefoon die 24 uur per etmaal en zeven dagen per week bereikbaar is via de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB):073-6812821

Ook bij de politie kunnen klachten worden doorgegeven: 0900-8844.

Bij dringende klachten kan een politieambtenaar of medewerker van de Milieudienst constateren of er sprake is van overtredingen. Naast een mogelijke onmiddellijke actie als in de zin van "handhaving", worden klachten ook geregistreerd en betrokken in de evaluatie van het evenement c.q. de vergunningverlening bij een volgend evenement.

Overige overlast voor,tijdens of na het evenement.

Als u klachten heeft over overige zaken zoals parkeren,onveiligheid,vervuiling,vernielingen etc. kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

 

 

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.