Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Festiviteit horeca organiseren

 

Bedrijven en verenigingen mogen maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij wordt afgeweken van de geluidsnorm. Denk hierbij aan een muziekoptreden in een café of een winkel. Ook een toernooi van een sportvereniging valt hieronder.

 

Een vrijstelling van de geluidsnormen betekent niet dat er ongelimiteerd geluidshinder veroorzaakt mag worden. Overmatige hinder moet u altijd voorkomen. Van de 12 dagen zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening een aantal dagen collectief aangewezen zoals koningsnacht en carnaval.

 

De belangrijkste voorwaarden om ontheffing voor de openingstijden te krijgen zijn:

     

  • u organiseert een eenmalig feest of evenement
  •  

  • u krijgt de ontheffing maximaal 12 keer per jaar
  •  

Wilt u een festiviteit organiseren? Meld dit tenminste 14 dagen van te voren bij de gemeente.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.