Als u een tweede huis heeft, betaalt u mogelijk forensenbelasting. De gemeente waarin uw tweede huis staat, stuurt u een aanslag toe.

Beschrijving

In de gemeente Oosterhout wordt geen forensenbelasting geheven.

 

Forensenbelasting is belasting die u betaalt als u een tweede woning heeft. Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

Soms betaalt u voor uw tweede woning toeristenbelasting. Bijvoorbeeld als u de woning een groot deel van het jaar verhuurt aan andere mensen.

De voorwaarden voor het betalen van forensenbelasting zijn:

  • U heeft meer dan 1 huis.
  • Er is bewijs van inschrijving bij een andere gemeente. Uw tweede woning staat niet in de gemeente waar u staat ingeschreven als inwoner.
  • U kunt meer dan 90 dagen per jaar in de woning overnachten. Dit geldt ook als u er minder dagen overnacht, maar de woning staat leeg. De woning is dan namelijk wel voor u beschikbaar.
  • Het huis heeft meubels.

Let op: In de gemeente Oosterhout wordt geen forensenbelasting geheven.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.