Beschrijving

In de gemeente Oosterhout wordt geen forensenbelasting geheven.

 

Als u een tweede huis heeft, is het mogelijk dat u forensenbelasting moet betalen.

Zodra u het huis verhuurt aan andere mensen, moet u misschien ook toeristenbelasting betalen. Gebruikt u het huis alleen voor vrijetijdsbesteding of ontspanning? Ook dan moet u mogelijk toeristenbelasting betalen naast de forensenbelasting.

De voorwaarden zijn:

 • Uw tweede woning staat niet in de gemeente waar u staat ingeschreven als inwoner.
 • U kunt meer dan 90 dagen per jaar in de woning overnachten. Dit geldt ook als u minder overnachtingen per jaar heeft, maar de woning staat leeg. U zou dan namelijk in de woning kunnen overnachten.
 • Het huis heeft meubels.
 • Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

U heeft nodig:

 • een bewijs van inschrijving bij een andere gemeente
 • een bewijs van gebruik

Let op: In de gemeente Oosterhout wordt geen forensenbelasting geheven.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.