Beschrijving

Uitkeringen en ondersteuning vanuit de Wmo of jeugdhulp moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Heeft u een vermoeden van zorg- en/of bijstandsfraude? Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Als u dit wilt, kunt u dit anoniem doen.

Houdt iemand die een uitkering of zorgvoorziening van de gemeente ontvangt zich niet aan de regels, of biedt een zorgaanbieder niet wat er is afgesproken, dan kan dat fraude zijn.

Vermeld altijd zoveel mogelijk concrete informatie.

Bij een vermoeden van uitkeringsfraude bijvoorbeeld

  • (werk)adressen,
  • werktijden,
  • kenteken van een auto,
  • inkomsten,
  • naam van een partner.

Bij een vermoeden van zorgfraude bijvoorbeeld: 

  • de naam van de zorgaanbieder (of naam van de zorgverlener zelf),
  • of het om een persoonsgebonden budget gaat,
  • het onderdeel waarop de fraude van een aanbieder vermoed wordt (leveren van de ondersteuning, declaraties).

Tips zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Als u een melding maakt, zullen wij nooit uw gegevens bekend maken. Deze worden alleen gebruikt door onze toezichthouders als zij nog aanvullende vragen hebben.

De gemeente start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over de uitkomst van het onderzoek zullen wij vanwege privacy niet communiceren.

Melden van fraude doet u via het formulier Fraude melden.

Wilt u uw melding mondeling toelichten, neemt u dan contact op met één van de toezichthouders Participatiewet en/of Zorg werkzaam bij de gemeente Oosterhout.

U kunt hen bereiken via telefoonnummer 140162.