Beschrijving

Als u een bijstandsuitkering krijgt, bent u verplicht om veranderingen op door te geven. Doet u dit niet, dan pleegt u fraude.

Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn:

  • niet doorgeven van een wijziging in uw inkomen (werken) of vermogen (erfenis, loterij, dure auto);
  • niet doorgeven dat u in de gevangenis verblijft;
  • niet doorgeven dat uw gezinssamenstelling gewijzigd is (trouwen, scheiden, samenwonen, schijnverlating);
  • het opgeven van een vals adres.

U dient veranderingen zo snel mogelijk door te geven. Dat kan via het wijzigingsformulier, maar het kan ook telefonisch via 14 0162.

De gemeente controleert actief of iemand (nog) recht heeft op een bijstandsuitkering. Als er twijfel bestaat over dit recht, dan start de gemeente een onderzoek op. Blijkt uit dit onderzoek dat u (wellicht) fraudeert, dan wordt een fraude-onderzoek opgestart.

In de meeste gevallen doet de gemeente dit onderzoek zelf. Als er onderzoek nodig is wat de gemeente niet zelf mag uitvoeren, dan kan de gemeente een sociaal rechercheur inschakelen. De gemeente Oosterhout werkt hiervoor samen met de afdeling Fraudebestrijding van de gemeente Breda en met het Internationaal Bureau Fraudebestrijding van het UWV.