Beschrijving

Een woning aansluiten op het gasnet was tot dusver een verplichting, Dat verandert dit jaar. Per 1 juli 2018 treedt de wet VET (voortgang energietransitie) in werking. Het kabinet heeft hiermee besloten dat vanaf 1 juli 2018 nieuw te bouwen woningen niet meer op het aardgasnetwerk aangesloten mogen worden.

Gevolgen

Dit heeft als gevolg dat aanvragen voor een omgevingsvergunning, die na 30 juni 2018 worden ingediend, hieraan moeten voldoen. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw moet een EPC-berekening aangeleverd worden. Wanneer in de EPC-berekening wordt uitgegaan van een gasgestookte ruimteverwarming zal de aanvraag omgevingsvergunning moeten worden geweigerd. Er kan immers geen aansluiting op het gasnet gerealiseerd worden. Bij het ontwerp van de woning en uiteindelijk vertaald in de EPC-berekening dient hier al rekening mee gehouden te worden.

Voor aanvragen die voor 1 juli 2018 worden ingediend, geldt een overgangsregeling. In die aanvragen waar uitgegaan wordt van een gasaansluiting wordt dit toegestaan onder de voorwaarde dat er in de nabijheid een gasnet aanwezig is.

Waarom aardgasvrije nieuwbouw?

Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot vermindert. En dat de stijging van de temperatuur op aarde beperkt blijft. Het Rijk stelt als doel dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn. Dit is een grote verandering, die ons allemaal raakt. Immers, iedere woning die nu nog een aansluiting op het gas heeft, moet in de toekomst verbouwd worden. Dat is ook de reden dat de landelijke overheid het bijbouwen ervan nu niet meer wil toestaan.

 

Heeft u nieuwbouwplannen?

Houdt u er rekening mee dat deze wet geldt voor alle kleinverbruikersaansluitingen. Bent u bezig met nieuwbouwplannen? Dan adviseren wij u om u goed te laten voorlichten en met uw aannemer en installateur te kijken naar de mogelijkheden van aardgasloos bouwen.

 

Bestaande bouw

De wet VET bevat tot dusver nog geen wettelijke verplichting voor de bestaande bouw. Wel is de verwachting dat binnen 30 jaar 95% van de bestaande woningen niet meer aangesloten zullen zijn op het aardgasnet.