U moet binnen 3 dagen na de geboorte van een kind geboorteaangifte doen. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

Beschrijving

Let op!

Een geboorteaangifte kan nu ook digitaal, maak hiervoor gebruik van het formulier geboorteaangfite digitaal bij het kopje Formulieren. Wilt u toch aangifte komen doen op het stadhuis, maak dan een afspraak.

 

Elk kind dat in Nederland wordt geboren dient binnen drie dagen te worden aangegeven bij de gemeente waar het is geboren.

Geboorteakte

Van de geboorte van het kind wordt een authentieke akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Deze akte geeft de bewijskracht van de geboorte van een persoon. In de geboorteakte wordt ook melding gemaakt van de eventueel gedane naamskeuze. De ouders kunnen van de geboorteakte een afschrift ontvangen.

Naamskeuze

Ouders hebben bij aangifte van hun gezamenlijke eerste kind een keuzemogelijkheid van de achternaam (geslachtsnaam) voor hun kind. Gekozen kan worden voor de geslachtsnaam van de vader of de moeder. Worden er meer kinderen geboren dan hebben deze dezelfde geslachtsnaam als de eerstgeborene.
Indien de moeder niet gehuwd is en/of een geregistreerd partnerschap leest u meer hierover onder het kopje "Wetgeving" onderaan deze pagina.

Per 1 januari 2024 kunt u kiezen voor een dubbele geslachtsnaam. Voor meer info klik hier

De vader of (duo)moeder doet de geboorteaangifte. Kan de vader of (duo)moeder niet? Dan doet iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

  • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren
  • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

U kunt ook digitaal aangifte doen van de geboorte. Het aangifteformulier staat onder het kopje Formulieren.

  • Geldig identiteitsbewijs. 
  • Eventueel kopie van de akte van erkenning ongeboren kind.

Geboorteaangifte doen kost niets. Wilt u een uittreksel van de geboorteakte? Hiervoor betaalt u € 16,60 (2024). Een meertalig modelformulier kost € 16,60 (2024). U betaalt dit bedrag bij de aanvraag.