Soms heeft de gemeente aan strategische (grond)postities en vestigt met een voorkeursrecht een eerste recht van koop. U moet u uw huis of stuk grond, bij vrijwillige verkoop dan eerst aan de gemeente te koop aanbieden. Dit onderwerp betreft complexe materie, u wordt geadviseerd om altijd contact op te nemen met de gemeente voor nadere toelichting.

Beschrijving

Soms heeft de gemeente voorkeursrecht op een huis of een stuk grond. U bent dan niet verplicht uw huis of grond te verkopen.

Indien u wel vrijwillig uw huis of grond wenst te verkopen, bent u verplicht dit eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit betekent dat de gemeente voorrang heeft om dit te kopen.

De gemeente krijgt voorkeursrecht op gebouwen en grond door het nemen van een daartoe gericht besluit van het college B&W dat binnen 3 maanden door de gemeenteraad wordt bekrachtigd.

Mocht uw perceel betrokken zijn in voorkeursrechtbeschikking, wordt u hierover zo snel mogelijk ingelicht nadat het genomen besluit door de gemeente is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster.

Is uw bedrijf of onderneming onderdeel van uw grond of gebouw? Dan mag u eisen dat de gemeente hiermee rekening houdt bij de verkoop.

U bent vrij om uw huis of grond te verkopen, u hoeft uw huis of grond dus niet eerst aan te bieden aan de gemeente in de volgende gevallen:

  • de gemeente geen voorkeursrecht heeft op uw huis en grond
  • een familielid eigenaar wordt
  • een ander door een echtscheiding of erfenis eigenaar wordt;
  • uw huis of grond in een openbare verkoop verkocht wordt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de vakgroep Grondzaken van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.

De gemeente beslist binnen 6 weken of ze bereid is met u te onderhandelen over de verkoop. Indien uw huis of grond belast is met een door de gemeente gevestigd voorkeursrecht en u biedt het de gemeente te koop aan.

Na bestendiging van het voorkeursrecht door de gemeenteraad zijn er verschillende termijnen die in acht genomen moeten worden.