Beschrijving

Een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is een parkeerbewijs met speciale rechten voor gehandicapte weggebruikers. Met een GPK kunt u op de volgende plaatsen parkeren:

 • op een algemene gehandicaptenparkeerplaats;
 • op openbare parkeerplaatsen;
 • voor onbepaalde tijd in een parkeerzone (u hebt geen parkeerschijf nodig).

De parkeerkaart is overal in Nederland geldig (en ook in de meeste Europese landen).

Let bij het parkeren van het voertuig op betaald parkeren. Het verschilt per gemeente of u met gebruik van de parkeerkaart moet betalen of niet. Vanaf 1 januari 2024 moet u betalen, ook als u op een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de binnenstad parkeert.  

SOORTEN GEHANDICAPTENPARKEERKAARTEN

Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 • voor bestuurders
 • voor passagiers
 • voor instellingen

Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders

Hebt u een geldig rijbewijs en bestuurt u zélf een auto? En kunt u met uw gebruikelijke loophulpmiddelen niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen? Dan vraagt u een “Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders” aan.

Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers

Rijdt u met iemand anders mee en bent u van deur tot deur continu afhankelijk van de begeleiding van de bestuurder? En kunt u met uw gebruikelijke loophulpmiddelen niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen? Dan vraagt u een “Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers” aan.

Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

Instellingen die hun bewoners met een auto/bus vervoeren, kunnen een “Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen” aanvragen. Deze kaart wordt ook wel instellingskaart genoemd. Met deze parkeerkaart kunnen instellingen meerdere bewoners tegelijk vervoeren, zonder dat de bewoners (ieder apart) een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebben. De instelling is toegelaten als zorginstelling volgens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Deze kaart kan alleen via een fysiek formulier worden aangevraagd. Dit formulier kunt u ophalen bij de info-balie of het kan u worden toegestuurd. 

Algemeen

Voor een gehandicaptenparkeerkaart is geen persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk.
Bij misbruik van de gehandicaptenparkeerkaart wordt deze ingetrokken. U krijgt daarna geen nieuwe kaart meer.

Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders

De bestuurderskaart mag alleen gebruikt worden als u de daadwerkelijke bestuurder bent van het voertuig, beschikt over een geldig rijbewijs én zelf een toekenning (besluit) hebt voor de bestuurderskaart.

Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers

De passagierskaart mag alleen gebruikt worden als u een indicatie hebt voor de passagierskaart en tijdens de rit zélf aanwezig bent.

Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

De parkeerkaart voor instellingen kan alleen door de directeur van een instelling aangevraagd worden.

HOE VRAAGT U EEN GEHANDICAPTENPARKEERKAART AAN? 

1) U kunt de gehandicaptenparkeerkaart op twee manieren aanvragen:

 • Ophalen: bij de receptie van het gemeentehuis kunt u een formulier ophalen

 • Digitaal: U vraagt de parkeerkaart via de website aan met het formulier bovenaan deze pagina.
  Let op: u heeft hiervoor een DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Dan kunt u DigiD aanvragen.

N.B.: Een “Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen” kan alleen door de directeur van een instelling aangevraagd worden via een fysiek aanvraagformulier, u kunt dit formulier ophalen bij de receptie of het kan worden toegestuurd.

2) Nadat de gemeente uw volledig ingevulde aanvraag ontvangen heeft, kunt u opgeroepen worden voor een medische keuring. De keurende instantie adviseert over uw aanvraag.

3) Daarna ontvangt u schriftelijk bericht van het Sociaal team of u wel of geen parkeerkaart toegewezen krijgt. Als u de parkeerkaart krijgt, staat er ook in de brief hoe u de kosten kunt overmaken naar de gemeente.

4) Zodra uw betaling ontvangen is, wordt de parkeerkaart naar u opgestuurd.

VERLOREN OF GESTOLEN PARKEERKAART 

Bent u uw parkeerkaart kwijt of is deze gestolen? U kunt bij de receptie van het gemeentehuis een verklaring van vermissing/diefstal ondertekenen en een duplicaat van de kaart aanvragen.

U kunt ook de verklaring thuis invullen en meenemen naar de gemeente.

De verklaring kunt u vinden onder “Formulieren” op deze pagina.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het Sociaal team Oosterhout.

BESLISTERMIJN 

Nadat de gemeente uw volledig ingevulde aanvraag ontvangen heeft, ontvangt u binnen 8 weken schriftelijk bericht.

 

GELDIGHEID VAN DE GEHANDICAPTENPARKEERKAART

Een parkeerkaart wordt voor maximaal 5 jaar verstrekt. Op uw beschikking staat voor welke periode uw parkeerkaart geldig is. Na afloop van deze periode kunt u eventueel een verlenging aanvragen.

 

Voor een gehandicaptenparkeerkaart betaalt u legeskosten aan de gemeente.

Per 1 januari 2024 gelden de volgende bedragen:

 • Eerste afgifte van de parkeerkaart: € 116,45
 • Verlenging of een duplicaat van de parkeerkaart: € 64,10

Er wordt verder geen eigen bijdrage via het CAK opgelegd voor een gehandicaptenparkeerkaart.