Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

Beschrijving

Als u gehandicapt bent, kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te laten leggen. U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als u bestuurder bent en in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder.

Een gehandicaptenparkeerplaats kan worden gerealiseerd in zowel een betaald parkeergebied (centrum), als buiten de zone van betaald parkeren. Bovendien mag u niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, zoals een oprit, carport of garage.

Voorzieningen
Een gereserveerde parkeerplaats bestaat uit de volgende voorzieningen: een verkeersbord met een kentekenonderbord en een tegel met het gehandicaptensymbool.

Binnen het gebied van betaald parkeren speelt er nog een tweede aspect bij de aanleg van gereserveerde parkeerplaatsen op kenteken: de parkeerbelasting ofwel de parkeervergunning voor bewoners. Deze belasting geldt niet voor gehandicapten.

Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

Geen eigen parkeergelegenheid.

U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente met een aanvraagformulier. Bij de gemeente geeft u met het formulier "wijziging kenteken" ook uw nieuwe kenteken door als u een andere auto gekocht heeft. Maakt u geen gebruik meer van uw individuele gehandicaptenparkeerplaats dan kunt u dit doorgeven met het "opzeggingsformulier".

Aan de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zijn geen kosten verbonden.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.