Beschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Er zijn een aantal instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens wel mogen opvragen. Geheimhouding van uw gegevens is onder bepaalde omstandigheden dan ook niet mogelijk. Wanneer de gemeente een verzoek tot informatie ontvangt, wordt er eerst zorgvuldig beoordeeld of het doel van de aanvraag rechtmatig is, en of de aanvrager bevoegd is om de gevraagde informatie te ontvangen.

U kunt het gemeentebestuur schriftelijk verzoeken om geen gegevens te verstrekken aan:

- derden die gegevens opvragen ter uitvoering van een algemeen bindend voorschrift (bijv. advocaten en pensioenfondsen)

- kerken

- vrije derden (bijv. commerciële en niet commerciële bedrijven)

Een verzoek tot geheimhouding kan worden ingediend door 
- personen vanaf 16 jaar, voor zover niet onder curatele gesteld
- ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen tot 16 jaar
- curatoren voor onder curatele gestelden

Een aantal producten kunt u op verschillende manieren bij de gemeente Oosterhout aanvragen. Persoonlijk aan de balie met een geldig legitimatiebewijs, een schriftelijk verzoek of email voorzien van een handtekening en een  geldig legitimatiebewijs of via het digitale loket. (DigiD)
Als u ervoor kiest om via DigiD een product aan te vragen, kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode.
U gaat hierbij een transactie met de overheid aan. Na het invullen van het electronisch  formulier (uw naam/adres/woonplaats/BSN zijn al ingevuld) ontvangt u altijd  een bevestiging van uw aanvraag/bestelling van een product via email. Een product dat via DigiD is aangevraagd wordt binnen 3 werkdagen aan u toe gezonden. De (eventuele) betaling verloopt tijdens uw aanvraag via DigiD door middel van creditcard of iDEAL. Klik hier voor meer informatie over DigiD,  het digitaal aanvragen en betalen via DigiD.

Schriftelijk, persoonlijk of digitaal verzoek. Legitimatiebewijs meenemen of bij schriftelijk verzoek kopie bijvoegen.

 

U vraagt de geheimhouding schriftelijk, persoonlijk of digitaal aan bij de gemeente.

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken.

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.