Beschrijving

Bedrijven en verenigingen mogen maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij wordt afgeweken van de geluidsnorm. Denk hierbij aan een muziekoptreden in een café of een winkel. Ook een toernooi van een sportvereniging valt hieronder. 

Een vrijstelling van de geluidsnormen betekent niet dat er ongelimiteerd geluidshinder veroorzaakt mag worden. Overmatige hinder moet u altijd voorkomen. Van de 12 dagen zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening een aantal dagen collectief aangewezen zoals koningsnacht en carnaval. 

 

Wilt u een festiviteit organiseren? Meld dit tenminste 14 dagen van te voren bij de gemeente met onderstaand formulier. U logt in met EHerkenning.

 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente Oosterhout, telefoonnummer 14 0162.