Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Geluidsoverlast bij bouwen en slopen voorkomen

Als u geluidsoverlast ervaart door bouw en sloopwerkzaamheden door particulieren dan is dit iets tussen u en die particulier. Dit valt onder het Burgerlijk Wetboek. U kunt hiervoor bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekering of een juridisch loket voor inschakelen.

Als u als bedrijf bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoert, moet u geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Bouw- of sloopwerkzaamheden met een geluidsniveau van 60 dB(A) of hoger mag u alleen uitvoeren op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Dit geldt alleen voor bedrijven. Er geldt een maximaal aantal dagen waarop u dit geluidsniveau mag produceren. Het maximale aantal dagen hangt af van het aantal dB(A):

 • 60-65 dB(A): maximaal 50 dagen
 • 65-70 dB(A): maximaal 30 dagen
 • 70-75 dB(A): maximaal 15 dagen
 • 75-80 dB(A): maximaal 5 dagen
 • 80 dB(A)     : 0 dagen

U kunt als bedrijf een ontheffing aanvragen bij de gemeente als u:

 • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op werkdagen tussen 19.00 en 7.00 uur
 • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op zondag of een feestdag
 • het maximale aantal dagen waarop u geluid van 60 of meer dB(A) mag maken wilt verlengen
 • apparaten wilt gebruiken die dag en nacht werken, zoals een grondwaterpomp

De voorwaarden voor de ontheffing zijn:

 • U gebruikt de stilste techniek.
 • U kiest voor een werkwijze die de geluidshinder zo kort mogelijk laat duren, met name ’s avonds en ’s nachts. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.