Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen (aansprakelijkstelling).

De voorwaarden om de gemeente aansprakelijk te stellen voor schade zijn onder andere:

   

 • De gemeente heeft schade veroorzaakt door slecht onderhoud aan bijvoorbeeld:
  • gemeentelijke gebouwen
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
  • de riolering
 •  

 • De schade is veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente heeft gewerkt. Misschien ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Soms ligt de aansprakelijkheid bij de gemeente én de aannemer. Dit hangt van het geval af.
 •  

 • De gemeente had uw schade door een ongeluk of beschadiging op een andere manier kunnen voorkomen.
 •  

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen door het onderstaande digitale formulier in te vullen of een brief te sturen aan de gemeente.

In de brief moet komen:

   

 • Uw naam, adres, telefoonnummer
 •  

 • Wat er is gebeurd (zo mogelijk foto’s meesturen)
 •  

 • Wat de materiële schade is (bijv. kapotte fiets) en zo mogelijk rekeningen meesturen
 •  

 • Of er sprake is van letselschade (bijv. gebroken arm)
 •  

 • Eventueel kopie van het proces-verbaal van de politie
 •  

 • Eventueel getuigenverklaring(en).
 •  

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •