Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan de gemeente om toestemming.

Beschrijving

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming. U kunt dit aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Kiest u dan bij het onderdeel 'terrein inrichten vervolgens het onderdeel 'roerende zaken'. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken.Voor het gebruiken van gemeentegrond zijn kosten verbonden. Enerzijds zijn dit de kosten van de leges voor de omgevingsvergunning. De hoogte van deze kosten zijn terug te vinden in de legesverordening Oosterhout 2023 (Titel 3 Hoofdstuk 8 onder 3.8.1). Daarnaast dient u precariobelasting te betalen. De hoogte van deze kosten kunt u vinden in de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting (tarieventabel Precario 2023). Overige informatie kunt u vinden bij het gebruik van gemeentegrond.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.