Bent u van plan om een object in de openbare ruimte te plaatsen zoals een container, steiger, hijskraan, bouwkeet enz? Dit zijn roerende zaken. Roerende zaken zijn zaken die verplaatst kunnen worden. Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen bij het omgevingsloket

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout, via 14 0162  of via het contactformulier.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen

Voor het gebruiken van gemeentegrond moet u de legeskosten voor de omgevingsvergunning betalen. De kosten hiervan kunt u terugvinden in de legesverordening 2024(Titel 3 hoofdstuk 8 onder 3.8.1)

Daarnaast moet u ook bepaald geldbedrag (precariobelasting) betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal m2 en de periode dat u de grond gebruikt.  

De hoogte van de kosten voor het gebruiken van gemeentegrond kunt u terugvinden In de Verordening voor precariobelasting 2024 (onderaan: tarieventabel) van de gemeente Oosterhout.