Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Gemeentegrond gebruiken

Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan de gemeente om toestemming.

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming. U kunt dit aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Kiest u dan bij het onderdeel 'terrein inrichten vervolgens het onderdeel 'roerende zaken'. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken.Voor het gebruiken van gemeentegrond zijn kosten verbonden. Enerzijds zijn dit de kosten van de leges voor de omgevingsvergunning. De hoogte van deze kosten zijn terug te vinden in de legesverordening (titel 3 hoofdstuk 8 onder 3.8.2). Daarnaast dient u precariobelasting te betalen. De hoogte van deze kosten kunt u vinden in de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting (tarieventabel). Overige informatie kunt u vinden bij het gebruik van gemeentegrond.

Zo vraagt u toestemming om gemeentegrond te gebruiken:

   

 • U neemt contact op met de gemeente.
 •  

 • U levert aan:
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van het stuk grond en eventueel een foto
  • een beschrijving van wat u gaat doen en wanneer
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor het gebruiken van gemeentegrond moet u de legeskosten voor de omgevingsvergunning betalen. De kosten hiervan kunt u terugvinden in de legesverordening (titel 3 hoofdstuk 8 onder 3.8.2).

Daarnaast moet u ook een bepaald geldbedrag (precariobelasting) betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal m2 en de periode dat u de grond gebruikt. De hoogte van de kosten voor het gebruiken van gemeentegrond kunt u terugvinden in de Verordening voor precariobelasting (onderaan:tarieventabel) van de gemeente Oosterhout.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •