Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Gemeentegrond gebruiken

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming. U kunt dit aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Kiest u dan bij het onderdeel 'terrein inrichten vervolgens het onderdeel 'roerende zaken'. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken.Voor het gebruiken van gemeentegrond zijn kosten verbonden. Enerzijds zijn dit de kosten van de leges voor de omgevingsvergunning. De hoogte van deze kosten zijn terug te vinden in de legesverordening (titel 3 hoofdstuk 8 onder 3.8.2). Daarnaast dient u precariobelasting te betalen. De hoogte van deze kosten kunt u vinden in de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting (tarieventabel). Overige informatie kunt u vinden bij het gebruik van gemeentegrond.

Om toestemming aan te vragen om gemeentegrond te gebruiken, heeft u nodig:

     

  • een geldig identiteitsbewijs
  •  

  • een situatieschets van de grond
  •  

  • een beschrijving van wat u gaat doen
  •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt toestemming bij de gemeente.

Voor het gebruiken van gemeentegrond moet u de legeskosten voor de omgevingsvergunning betalen. De kosten hiervan kunt u terugvinden in de legesverordening (titel 3 hoofdstuk 8 onder 3.8.2).

Daarnaast moet u ook een bepaald geldbedrag (precariobelasting) betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal m2 en de periode dat u de grond gebruikt. De hoogte van de kosten voor het gebruiken van gemeentegrond kunt u terugvinden in de Verordening voor precariobelasting (onderaan:tarieventabel) van de gemeente Oosterhout.