Wilt u uw gebouw in de winter verwarmen en in de zomer koelen? Hiervoor kunt u een gesloten bodemwarmte-installatie aanleggen. Vaak is het voldoende dit te melden bij de gemeente.

Beschrijving

Om uw gebouw te verwarmen, kunt u de warmte in de bodem gebruiken. Hiervoor installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet 'wisselaar' omdat u hiermee uw pand kunt opwarmen en afkoelen. In de winter neemt u warmte uit de bodem op. In de zomer geeft u warmte af aan de bodem en koelt u het pand dus juist. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater. Daarom heet dit een gesloten bodemenergiesysteem.

Wilt u samen met uw buren bodemwarmte gebruiken? Of wilt u bodemwarmte voor uw bedrijf gebruiken? Dan heeft u een grotere installatie nodig. Misschien heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

De voorwaarden voor het aanleggen van een bodemwarmte-installatie voor een woning zijn:

  • Alleen een erkend bedrijf mag het bodemenergiesysteem aanleggen en onderhouden.

Voor grotere systemen en voor bedrijfspanden gelden daarnaast ook nog de volgende voorwaarden:

  • Het ontwerp van het systeem is afgestemd op de aard en omvang van de behoefte aan warmte en kou.
  • De winning van warmte mag de werking van andere, al bestaande bodemenergiesystemen niet dwarszitten.
  • Binnen 5 jaar moet het systeem een moment bereiken waarop er geen warmte-overschot is. Zo'n moment moet elke 5 jaar een keer optreden. Er is dan een evenwicht tussen de opgenomen warmte en de afgegeven warmte.

U kunt uw melding doen via of een omgevingsvergunning aanvragen bij het omgevingsloket

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) via 013-2060100.

U doet de melding minstens 4 weken voor u de installatie aanlegt.

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken. De totale procedure mag niet langer duren dan 3 maanden.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).

Een melding doen kost niets.