Wilt u de gevel van uw gebouw reinigen? Meld dit dan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Van gebouwen of bruggen moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u dit melden bij de gemeente.

Werkt u vlak bij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terechtkomen. Kunt u dit niet voorkomen, dan doet u een melding bij het waterschap.

Schoonmaakwerk dat vaak terugkomt, hoeft u niet melden. Bijvoorbeeld ramen lappen.

De gemeente kan u regels geven waar u zich aan moet houden bij de schoonmaak. Bijvoorbeeld:

  • welke schoonmaakmethode en welke schoonmaakmiddelen u mag gebruiken
  • hoe u voorkomt dat het afvalwater in de bodem terechtkomt
  • hoe u het afvalwater moet afvoeren

U kunt uw melding doen via het omgevingsloket

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) via 013-2060100.

Een melding doet u 4 weken van tevoren.

Een melding doen kost niets.