Als een graf op uw naam staat, kunt u de grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan. U dient uw verzoek hiervoor schriftelijk in bij de desbetreffende begraafplaats.

Beschrijving

Er zijn twee soorten begraafplaatsen in Nederland: gemeentelijke begraafplaatsen en bijzondere begraafplaatsen. De gemeente is eigenaar van een gemeentelijke begraafplaats; iedereen kan er begraven worden. De eigenaar van een bijzondere begraafplaats is bijvoorbeeld een kerk of vereniging. Zij bepalen wie er op de begraafplaats begraven kan worden.

U kunt een plek voor een eigen graf op een gemeentelijke begraafplaats huren van de gemeente. U huurt een graf door voor de grafrechten te betalen. U heeft de grafrechten voor een vaste periode.

Als u de grafrechten van een graf heeft, dan kunt u:

 • de grafrechten verlengen
 • de grafrechten overschrijven naar iemand anders
 • afstand doen van de grafrechten

Is de eigenaar van een graf overleden? Dan kunt u als familielid de grafrechten naar u laten overschrijven. Doet u dit niet, dan gaat het grafrecht terug naar de gemeente.

U kunt alleen grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan als u een particulier graf heeft. Dit heet ook wel een eigen graf of familiegraf. Heeft u een algemeen graf? Dan kan dit niet.

Zo regelt u de grafrechten van een graf op de gemeentelijke begraafplaats: 

 • Neem contact op met de gemeente. 

Ligt het graf op een bijzondere begraafplaats? Neem dan contact op met de eigenaar van die begraafplaats. 

Dien het verzoek tot overschrijving in bij de begraafplaats. Ook de afstandsverklaring moet u indienen bij de begraafplaats.

Voor informatie over Gedenkpark Leijsenakkers kunt u contact opnemen met

Stichting Gedenkpark Leijsenakkers

Veerseweg 42

4901 ZE Oosterhout

telefoon           0162 455 117

email               info@leijsenakkers.nl

website           www.leijsenakkers.nl

Op de website vindt u ook meer informatie over de mogelijkheden voor asbestemmingen en natuurlijk begraven.

 

Voor informatie over de begraafplaatsen in Dorst, Den Hout en Oosteind kunt u contact opnemen met

Catharinaparochie

Markt 17

4901 EP Oosterhout

telefoon           0162 432 339

email               info@catharina-parochie.nl

website           www.catharina-parochie.nl   

 

Voor informatie over de Protestantse begraafplaats kunt u contact opnemen met

Protestantse Begraafplaats

Nieuwe Bouwlingstraat 37

4901 KJ Oosterhout

telefoon           06 5421 4148 of 0162 471 316

email               begraafplaats@pgoosterhout.nl

website           www.pgoosterhout.nl

 

Voor informatie over de Joodse Begraafplaats op de Vrachelse Heide

Nederlands Israëlische Gemeente Breda

email               info@joodsbreda.nl

website           www.joodsbreda.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.