Voor het plaatsen van een aandenken bij een graf, zoals een grafsteen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de desbetreffende begraafplaats.

De voorwaarden om een grafsteen te plaatsen zijn:

 • U plaatst het aandenken binnen de ruimte van het graf.
 • U houdt zich aan de regels van de begraafplaats.

Meestal vraagt de steenhouwer of begrafenisondernemer de vergunning aan bij de eigenaar van de begraafplaats.

Wilt u het zelf doen? Zo vraagt u een vergunning aan om een aandenken te plaatsen op een gemeentelijke begraafplaats:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente
 • U geeft de volgende informatie door:
  • uw naam en adres
  • het grafnummer
  • hoe het gedenkteken eruitziet (bijvoorbeeld afmeting, materiaal en tekst)

 

Voor informatie over Gedenkpark Leijsenakkers kunt u contact opnemen met

Stichting Gedenkpark Leijsenakkers

Veerseweg 42

4901 ZE Oosterhout

telefoon           0162 455 117

email               info@leijsenakkers.nl

website           www.leijsenakkers.nl

Op de website vindt u ook meer informatie over de mogelijkheden voor asbestemmingen en natuurlijk begraven.

 

Voor informatie over de begraafplaatsen in Dorst, Den Hout en Oosteind kunt u contact opnemen met

Catharinaparochie

Markt 17

4901 EP Oosterhout

telefoon           0162 432 339

email               info@catharina-parochie.nl

website           www.catharina-parochie.nl   

 

Voor informatie over de Protestantse begraafplaats kunt u contact opnemen met

Protestantse Begraafplaats

Nieuwe Bouwlingstraat 37

4901 KJ Oosterhout

telefoon           06 5421 4148 of 0162 471 316

email               begraafplaats@pgoosterhout.nl

website           www.pgoosterhout.nl

 

Voor informatie over de Joodse Begraafplaats op de Vrachelse Heide

Nederlands Israëlische Gemeente Breda

email               info@joodsbreda.nl

website           www.joodsbreda.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.