U kunt een graf huren op de gemeentelijke begraafplaats. Voor het aanvragen of verlengen van een graf neemt u contact op met de gemeente.

Beschrijving

De Stichting Begraafplaatsen Oosterhout geeft graven uit op de algemene begraafplaats Leijsenakkers. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal tien jaar.

Verloopt de periode? De nabestaanden kunnen de grafrechten verlengen.

Er zijn meerdere soorten graven, zoals:

 • een particulier graf
 • een algemeen graf
 • een urnengraf

Meestal doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor een graf. U kunt dit ook zelf doen.

Zo vraagt u een graf aan op een begraafplaats van de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft de volgende gegevens door:
  • uw naam en adres
  • de naam van de overledene
  • waar en wanneer de overledene is geboren
  • waar en wanneer de overledene is overleden
  • waar en wanneer de overledene wordt begraven of gecremeerd
  • termijn van uitgifte
  • de grafgegevens

De begrafenisondernemer doet de aanvraag van grafrechten bij de begraafplaats. U mag dit ook zelf doen. Het telefoonnummer van de begraafplaats Leijsenakkers is 455117. 

Wilt u het grafrecht verlengen? Vraag dit aan bij de begraafplaats. Dit kan vanaf twee jaar voordat de termijn verloopt.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.