U kunt een graf huren op de gemeentelijke begraafplaats. Voor het aanvragen of verlengen van een huurcontract voor een graf neemt u contact op met de gemeente.

Beschrijving

De Stichting Begraafplaatsen Oosterhout geeft graven uit op de algemene begraafplaats Leijsenakkers. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal tien jaar.

Verloopt de periode? De nabestaanden kunnen de grafrechten verlengen.

Er zijn meerdere soorten graven, zoals:

 • een particulier graf
 • een algemeen graf
 • een urnengraf

Bij het aanvragen van grafrechten heeft de begrafenisondernemer de volgende gegevens nodig:

 • naam van de overledene,
 • geboortedatum en geboorteplaats van de overledene, 
 • datum en plaats van overlijden en begraven/cremeren,
 • naam van de begraafplaats,
 • uw naam en adres,
 • termijn van uitgifte, en
 • grafgegevens.

De begrafenisondernemer doet de aanvraag van grafrechten bij de begraafplaats. U mag dit ook zelf doen. Het telefoonnummer van de begraafplaats Leijsenakkers is 455117. 

Wilt u het grafrecht verlengen? Vraag dit aan bij de begraafplaats. Dit kan vanaf twee jaar voordat de termijn verloopt.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.