U mag een groot voertuig niet op de weg parkeren zonder toestemming. Vraag ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

Volgens artikel 5.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oosterhout (kortweg: APV) is het verboden grote voertuigen binnen de bebouwde kom op de openbare weg te parkeren. In dit artikel wordt verstaan onder een groot voertuig:

• een voertuig met een lengte van meer dan 6,00 meter en een hoogte van meer dan 2,40 meter.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in totaal vijf locaties aangewezen binnen de gemeente Oosterhout die bestemd zijn voor het parkeren van een groot voertuig. Het betreft de parkeerlocaties:

 • Beneluxweg;
 • Karolusstraat;
 • Vaartweg;
 • Havenweg;
 • Rederijweg.

 Alleen op de met verkeersborden aangegeven plaatsen parkeren (RVV bord E8).

Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen op het gestelde in artikel 5.8 van de APV. Volgens het vigerende beleid komt u in aanmerking voor een ontheffing wanneer uw voertuig een hoogte heeft tussen 2,40 en 2,70 meter of in geval van een medische noodzaak.

Ontheffing op basis van een hoogte tot 2,70 meter

Wanneer uw voertuig een hoogte heeft tussen 2,40 en 2,70 meter kunt u een ontheffing aanvragen. Voorwaarde voor het in aanmerking komen van een ontheffing op basis van de hoogte is dat u de eigenaar van het voertuig bent. In het geval van een leaseauto/voertuig of een bedrijfsvoertuig dient u een verklaring van de leasemaatschappij of werkgever te kunnen overleggen. Tevens dient u ingeschreven te staan op een adres in de gemeente Oosterhout.

Ontheffing op basis van een medische noodzaak

Indien er een medische noodzaak is om een voertuig te gebruiken met een hoogte, hoger dan 2,40 meter of langer dan 6,00 meter kunt u een ontheffing aanvragen. Voorwaarde bij het in aanmerking komen van een ontheffing op basis van een medische noodzaak is het kunnen aantonen dat u afhankelijk bent van het desbetreffende voertuig. Tevens dient u ingeschreven te staan op een adres in de gemeente Oosterhout.

Ontheffingen op het gestelde in artikel 5.8 van de APV worden jaarlijks opnieuw beoordeeld en uitgegeven.

 

U kunt een ontheffing aanvragen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de gemeente Oosterhout. Uw verzoek kunt u verzenden naar Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout t.a.v. gemeente Oosterhout.

Uw aanvraag dient in ieder geval te bestaan uit onderstaande onderdelen/documenten:

• Uw naam en adres;

• Kenteken en afmetingen (l x b x h) van uw voertuig;

• In het geval van een leaseauto/voertuig of bedrijfsvoertuig een verklaring van de leasemaatschappij of werkgever;

• De straat waar u het voertuig wilt parkeren;

• Een kopie van uw algemene gehandicaptenparkeerkaart (indienen alleen in het geval van een medische noodzaak);

• De reden van uw aanvraag.

 

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.