U mag een groot voertuig niet voor langere tijd langs de weg te parkeren.

Beschrijving

Volgens artikel 5.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oosterhout (kortweg: APV) is het verboden grote voertuigen binnen de bebouwde kom op de openbare weg te parkeren. In dit artikel wordt verstaan onder een groot voertuig:

• een voertuig met een lengte van meer dan 6,00 meter en een hoogte van meer dan 2,40 meter.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal locaties aangewezen binnen de gemeente Oosterhout die bestemd zijn voor het parkeren van een groot voertuig. Het betreft de parkeerlocaties:

  • Beneluxweg;
  • Karolusstraat;
  • Vaartweg;
  • Havenweg;
  • Rederijweg.

 Alleen op de met verkeersborden aangegeven plaatsen parkeren (RVV bord E8).

Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen op het gestelde in artikel 5.8 van de APV. Volgens de huidige beleidsregels komt u in aanmerking voor een ontheffing wanneer uw voertuig een hoogte heeft tussen 2,40 en 2,70 meter of in geval van een medische noodzaak.

Ontheffing op basis van een hoogte tot 2,70 meter

Wanneer uw voertuig een hoogte heeft tussen 2,40 en 2,70 meter kunt u een ontheffing aanvragen. Voorwaarde voor het in aanmerking komen van een ontheffing op basis van de hoogte is dat u de eigenaar van het voertuig bent. In het geval van een leaseauto/voertuig of een bedrijfsvoertuig dient u een verklaring van de leasemaatschappij of werkgever te kunnen overleggen. Tevens dient u ingeschreven te staan op een adres in de gemeente Oosterhout.

Ontheffing op basis van een medische noodzaak

Indien er een medische noodzaak is om een voertuig te gebruiken met een hoogte, hoger dan 2,40 meter of langer dan 6,00 meter kunt u een ontheffing aanvragen. Voorwaarde bij het in aanmerking komen van een ontheffing op basis van een medische noodzaak is het kunnen aantonen dat u afhankelijk bent van het desbetreffende voertuig. Tevens dient u ingeschreven te staan op een adres in de gemeente Oosterhout.

De ontheffing wordt afgegeven tot het einde van het kalenderjaar. Bij gewenste verlenging moet u zelf een nieuwe aanvraag indienen. 

 

Een nieuwe ontheffing kunt u digitaal aanvragen via de link onder Formulieren.  Nadat u ingelogd bent via het e-loket kiest u voor ontheffingen APV.

U vraagt de ontheffing digitaal aan via het e-loket. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen.

Voor de aanvraag van een ontheffing voor het parkeren voor grote voertuigen worden kosten in rekening gebracht. De ontheffing is pas geldig nadat u deze hebt voldaan. 

De kosten bedragen:

- voor een periode van een dag: € 13,50

- voor een periode van 3 maanden: € 27,00

-  voor een periode van een jaar: € 54,00

Bovengenoemde bedragen gelden voor een ontheffing APV en voor ontheffin RVV.