Kent u een situatie waarbij regels worden overtreden en komt u er met de overtreder niet uit? Op 2 manieren kunt u de gemeente dan laten weten dat de regels worden overtreden. Via een melding of een handhavingsverzoek.

Is er iets kapot of ervaart u overlast (bijvoorbeeld parkeeroverlast)? Maak dan een melding het  bij de gemeente via het contactformulier of MijnGemeenteApp.

Gaat het om een situatie waarbij regels worden overtreden en komt u er met de overtreder niet uit? Bijvoorbeeld als u weet dat er niet volgens de regels gebouwd wordt, of dat er niet volgens de regels. Dan kan het zijn dat een melding niet voldoende is. Als u direct belang heeft bij de handhaving van de regels, kunt u een handhavingsverzoek indienen. Hiermee vraagt u de gemeente formeel om een besluit tot handhaving van de regels.

Beschrijving

Als u het vermoeden heeft dat er sprake is van illegale bouwactiviteiten kunt u:

- Controleren of er een omgevingsvergunning nodig is.Dit kunt u doen door een vergunningcheck te doen.

- Als een omgevingsvergunning nodig is en deze is niet aanwezig kunt u een officieel handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Dit dient u schriftelijk te doen. Anonieme meldingen of klachten kunnen wij niet in behandeling nemen.

Verzoek tot Handhaving

Als u een officieel handhavingsverzoek wilt indienen, dan heeft de gemeente de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Datum en uw handtekening. (Als het verzoek door meerdere personen wordt gedaan, alle namen en handtekeningen meesturen). 
  • Duidelijke omschrijving van de volgens u illegale activiteit(en) met adres of locatie
  • een handhavingsverzoek kan niet anoniem worden ingediend (degen over wie u een handhavingsverzoek indient kan te weten komen dat u dit verzoek heeft ingediend)

U stuurt uw handhavingsverzoek per post naar de gemeente, of u levert het af bij de gemeente. Alleen als uw verzoek is ondertekend  kan dit worden aangemerkt als een handhavingsverzoek.

Stuur uw brief per post naar: Gemeente Oosterhout, t.a.v College B & W, Postbus 10150, 4900BH Oosterhout.

Meldingen en Klachten

Als u overlast ondervindt of u vermoedt dat iemand of een bedrijf een overtreding begaat (op het gebied van bouwen) kunt u een melding, klacht of een handhavingsverzoek bij de gemeente indienen.

U dient dit melding of klacht dan schriftelijk in te dienen via het contactformulier op de website van de gemeente Oosterhout ter attentie van team Vergunning, Toezicht en Handhaving. Hierbij dient u ook uw naam en adres kenbaar te maken. Daarna zal een handhaver bouw een onderzoek opstarten. Anonieme meldingen of klachten worden niet in behandeling genomen.

 

Handhavingsverzoek

Stuur uw brief per post naar: Gemeente Oosterhout, t.a.v. College B & W, Postbus 10150, 4900 BH  Oosterhout

Melding of Klacht

U dient een melding of klacht in via het contactformulier

Wat gebeurt er met uw handhavingsverzoek

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Als alle gegevens volledig zijn doet de gemeente onderzoek naar de situatie en neemt binnen 8 weken een besluit. U ontvangt het besluit per post.