Beschrijving

Als u het vermoeden heeft dat er sprake is van illegale bouwactiviteiten kunt u:

- Controleren of er een omgevingsvergunning nodig is.Dit kunt u doen door een vergunningcheck te doen.

- Als een omgevingsvergunning nodig is en deze is niet aanwezig kunt u een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Dit dient u schriftelijk te doen of via het contactformulier op de website van de gemeente Oosterhout. Anonieme meldingen of klachten kunnen wij niet in behandeling nemen.