De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. Veel afval wordt apart ingezameld, zoals papier en glas.

Gft afval, Papier afval,  restafval en PBD afval halen wij huis aan huis op.

Beschrijving

Alle informatie over de afvalinzameling in de gemeente Oosterhout kunt u vinden op de website bij het onderdeel Afval

Wanneer welk afval wordt ingezameld , ziet u op de pagina Afvalkalender Oosterhout.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afval 0800-333 66 99.

Informatie over de geldende tarieven kunt u vinden door te klikken op de link: Tarieven afval