De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. Veel afval wordt apart ingezameld, zoals papier en glas.

Beschrijving

Alle informatie over de afvalinzameling in de gemeente Oosterhout kunt u vinden op de website bij het onderdeel Afval

Elk jaar verstrekt de gemeente Oosterhout per adres een afvalkalender met daarop alle belangrijke informatie en de ophaalmomenten van uw afval. Deze afvalkalenders zijn ook digitaal te bekijken. Klik hiervoor op de link Afvalkalender Oosterhout.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afval 0800-333 66 99.

Informatie over de tarieven van 2020 kunt u vinden door te klikken op de link: Tarieven 2020