De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er vanuit dat u zo lang mogelijk in uw bestaande woning of woonomgeving moet kunnen blijven wonen. Bent u als gevolg van lichamelijke beperkingen of ongemakken niet goed in staat om één of meer huishoudelijke taken uit te voeren, dan kan de gemeente hulp bij het huishouden voor u regelen.

Beschrijving

Lukt het u niet om uw huis schoon te houden? Dan kan de Wmo mogelijk helpen. Wij vinden het belangrijk dat u en alle inwoners van de gemeente Oosterhout in een schoon huis kunnen leven. 

Bij het bieden van ondersteuning en hulp aan inwoners met een huishoudelijke hulpvraag gaan we uit van uw eigen kracht. We kijken wat de mogelijkheden zijn van inwoners om zelf problemen aan te pakken en op te lossen. We kijken hier vooral naar wat de inwoner nog wel kan. Op deze manier blijft u langer zelfredzaam en bent u minder afhankelijk van anderen.

Heeft u bijvoorbeeld al gedacht aan boodschappen bestellen bij een supermarkt? Het aanschaffen van strijkvrije kleding? Het inschakelen van de vrijwillige klussendienst? Het gebruikmaken van een maaltijdservice? Of het aanschaffen van een grijpstok, licht gewicht- of robotstofzuiger?

Komt u er zelf niet aan uit? Misschien kan uw directe omgeving iets betekenen? Heeft u bijvoorbeeld een familielid of buur die u kan helpen met kleine huishoudelijke taken? Met de directe omgeving bedoelen we uw eigen netwerk of de "vrij toegankelijke voorzieningen" in de buurt, wijk en stad. Juist voor inwoners met een klein netwerk en weinig tot geen sociale contacten kunnen deze voorzieningen in de buurt veel betekenen. Hieronder staan een aantal vrij toegankelijke voorzieningen weergegeven die u kunnen helpen en adviseren rondom uw zelfredzaamheid en de belemmeringen in het huishouden. 

 • Centrum voor wonen en welzijn – oosterhoutvoorelkaar.nl/centrum-voor-wonen-en-welzijn - Telefoonnummer: (0162) 471115 – Kerkstraat 19, te Oosterhout.
  • Als u behoefte heeft aan advies van vrijwilligers of professionals kunt u ook langskomen bij het centrum voor wonen. U als inwoner van de gemeente Oosterhout kunt er terecht met vragen over uw eigen welzijn en wonen. Ook als u nog fit en gezond bent maar nu al wilt inspelen op de toekomst. Het centrum is er voor iedereen en gratis.
 • Surplus Welzijnsurpluswelzijn.nl - Telefoonnummer: (0162) 748600 -
  • Surplus biedt verschillende (gratis) diensten aan. Onder andere: de klussendienst, vrijwillige thuishulp, vrijwillige palliatieve terminale zorg, mantelzorgondersteuning en maaltijdservice menu Surplus.
 • Bibliotheek Theek 5theek5.nl – Telefoonnummer: (085) 7441052
  • Heeft u moeite of weet u niet hoe u online bijvoorbeeld de boodschappen kunt bestellen? Dan kunt u terecht bij Theek5 voor uitleg over het gebruik van de computer en internet.
 • MEE Brabant Noordmeeplus.nl – Telefoonnummer: (0416) 675500
  • MEE geeft gratis informatie, advies en algemene ondersteuning aan mensen met en zonder een beperking en hun omgeving. Zij kunnen u ondersteunen bij het helder krijgen van de vragen en het zoeken naar oplossingen voor nu en in de toekomst.

Ergotherapie

Ook kunt u een aanmelding doen bij een ergotherapie praktijk. De ergotherapeut kijkt dan samen met u mee naar de mogelijkheden in de dagelijkse activiteiten en in het huishouden. Soms zijn er handige hulpmiddelen en/of tips die u in kunt zetten zodat u activiteiten weer (gedeeltelijk) uit te kunnen voeren. Heeft u bijvoorbeeld al eens gehoord van de’’ burrito’’ methode voor het verschonen van uw dekbed?

Iedereen heeft recht op ergotherapie. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat u per kalenderjaar 10 uur ergotherapie vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. U kunt direct een aanmelding doen bij een ergotherapie praktijk. Hier heeft u geen verwijzing van een huisarts of andere professional voor nodig. 

 

Programma huishouden op eigen kracht

Zelfredzaam zijn en blijven is niet altijd vanzelfsprekend. De gemeente Oosterhout biedt een programma waarin zij samen met u, de thuisondersteuner en ergotherapeut kijken naar hoe u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Zonder dat u (volledig) afhankelijk bent van de mensen om u heen. Voor meer informatie zie het programma huishouden op eigen kracht 

 

Van u wordt verwacht dat u de mogelijkheden van algemene en gebruikelijke hulp zelf onderzoekt en volledig benut. De gemeente kan u daarbij helpen.

Naast de ‘vrij toegankelijke voorzieningen’ zijn er ook zorgaanbieders die (particuliere) ondersteuning in het huishouden aanbieden. U heeft daarom ook de mogelijkheid om zelf (particuliere) huishoudelijke hulp in te kopen, wanneer u dit zelf kunt betalen. Als de vrij toegankelijke voorzieningen, de gebruikelijke hulp en de inzet van uw eigen kracht en netwerk onvoldoende ondersteunen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden vanuit de Wmo.

Hulp bij het huishouden vraagt u aan bij de gemeente. U belt naar 14 0162 om in gesprek te gaan met het sociaal team.  In een persoonlijk gesprek (keukentafelgesprek) zal de Wmo-consulent samen met u kijken naar uw persoonlijke situatie. Er wordt gekeken naar wat u zelf kunt en welke hulp u kunt krijgen van een partner, huisgenoot of van anderen uit uw netwerk.

U ontvangt na het persoonlijk gesprek een plan van aanpak vanuit de gemeente. Hierin staat beschreven of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden. Als u in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wmo staat er ook beschreven hoeveel uur er wordt toegekend. De uren worden berekend aan de hand van het normenkader huishoudelijke ondersteuning 2019. De gemeente Oosterhout werkt sinds april 2022 met dit normenkader.Het is te zien als een opvolger van de CIZ-richtlijnen uit 2006.

Voor hulp bij het huishouden is het uitgangspunt dat iedereen kan leven in een schoon en leefbaar huis. Een schoon huis wil niet zeggen dat alle ruimten, meubels of spullen wekelijks schoongemaakt moeten worden. Het betekent dat het huis regelmatig schoongemaakt moet worden, waardoor het niet vervuilt. Om die reden dient u bij een aanvraag van hulp bij het huishouden vanuit de Wmo er rekening mee te houden dat uw verwachtingen mogelijk verschillen met wat u gewend bent van een schone woning. Werkzaamheden zoals ramen zemen en tuinieren vallen niet onder de Wmo.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met een aantal thuiszorgaanbieders. Als u in aanmerking  komt voor hulp bij het huishouden kan de gemeente hulp voor u regelen via één van deze  thuiszorgaanbieders. U hoeft dan zelf niets te doen. De thuiszorgaanbieder probeert na de aanmelding zo snel mogelijk een thuisondersteuner in te plannen op een vast tijdstip. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Het kan zijn dat u wat langer moet wachten voordat de hulp bij het huishouden daadwerkelijk wordt opgestart.
 
De gemeente kan hulp voor u regelen via één van deze thuiszorgaanbieders. U hoeft dan zelf niets te doen.
 
Een andere mogelijkheid om hulp bij het huishouden te regelen via de Wmo is via;

WLZ

Is uw zorgvraag veranderd, waardoor u voortaan zorg ontvangt via de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan veranderen er een aantal zaken voor u.

U krijgt te maken met een andere instantie. U krijgt te maken met het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor regelt voortaan uw zorg of persoonsgebonden budget. Dit betekent ook dat u voortaan hulp bij het huishouden ontvangt vanuit de Wlz. Hulp bij het huishouden vanuit de Wmo zal vijf dagen na de start van de Wlz-indicatie worden beëindigd. Er wordt van u verwacht dat u zelf een aanmelding doet voor hulp bij het huishouden vanuit de Wlz.

Woont u samen met iemand met een Wlz-indicatie? Ook dan zal de hulp bij het huishouden voortaan worden geleverd vanuit de Wlz. Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij het zorgkantoor in uw regio. Ook kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Oosterhout.

 

 

 

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met het sociaal team via telefoonnummer 140162.

Dat kan op:

 • Maandag tot en met woensdag:      08.30-17.00 uur
 • Donderdag:                                          08.30-20.00 uur
 • Vrijdag:                                                  08.30-12.00 uur

Ontvangt u al hulp bij het huishouden vanuit de Wmo en heeft u hier een klacht over? Dan kunt u een klacht indienen bij uw zorgaanbieder. Als er geen oplossing komt, kunt u contact opnemen met de gemeente Oosterhout. U kunt aangeven dat u een klacht in wilt dienen over hulp bij het huishouden.

 

Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage.  Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK of bel 0800-1925 (gratis). Bent u getrouwd of hebt u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in geen eigen bijdrage te betalen.