Beschrijving

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er vanuit dat u zo lang mogelijk in uw bestaande woning of woonomgeving moet kunnen blijven wonen. Bent u als gevolg van lichamelijke beperkingen of ongemakken niet goed in staat om één of meer huishoudelijke taken uit te voeren, dan kan de gemeente hulp bij het huishouden voor u regelen.

Van u wordt verwacht dat u de mogelijkheden van algemene en gebruikelijke hulp zelf onderzoekt en volledig benut. De gemeente kan u daarbij helpen.

Als algemene en/of gebruikelijke hulp voor u geen oplossing biedt, kunt u wellicht in aanmerking komen voor professionele hulp bij het huishouden.
 
Deze professionele hulp vraagt u aan via de gemeente. In een persoonlijk gesprek (het keukentafelgesprek) zal de gemeente vaststellen of de professionele hulp aan u toegekend kan worden. De gemeente neemt ook alle hulpvormen met u door.
 
Voor personen die professionele hulp krijgen, heeft de gemeente afspraken gemaakt met een aantal thuiszorgaanbieders.
 
De gemeente kan hulp voor u regelen via één van deze thuiszorgaanbieders. U hoeft dan zelf niets te doen.
 
Andere mogelijkheden om professionele hulp bij het huishouden te regelen, is via:

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met het sociaal team via de gemeente Oosterhout.

Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage.  Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK of bel 0800-1925 (gratis). Bent u getrouwd of hebt u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in geen eigen bijdrage te betalen.