Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Huwelijksaangifte (ondertrouw) voor nederlanders in het buitenland.

In ondertrouw gaan verandert vanaf 1 september 2015

Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap meer, maar maakt u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar het voornemen te hebben met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar u gaat trouwen of het geregistreerd partnerschap aangaat.

Een uitzondering geldt voor het paar dat buiten Nederland woont, en waarvan één van beiden de Nederlandse nationaliteit bezit. Zij moeten de verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag.

Wat verandert:

   

 • De melding wordt volledig gratis.
 •  

 • U doet melding in de gemeente waar u gaat trouwen of het geregistreerd partnerschap aangaat.
 •  

 

Wat hetzelfde blijft:

   

 • De melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de trouw- of geregistreerd partnerschapsdatum. Wacht u na de melding langer dan 1 jaar met trouwen of geregistreerd partnerschap? Dan moet u opnieuw melding van uw voornemen doen.
 •  

 • U heeft nog steeds dezelfde documenten nodig voor het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.
 •  

Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 140162.

Nadat u de melding heeft gedaan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Neem daarom ruim voor uw voorgenomen trouw- of partnerschapsdag contact op met uw trouwgemeente.

 

 

 

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt zelf kiezen in welke gemeente u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

U kunt uw (trouw)plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerschapsregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet de gemeente documenten aanvragen die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

Gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken
Postadres:
Postbus 12620
2500 DL Den Haag
Tel: Vanuit het buitenland telefonisch bereikbaar op +31 70 353 30 00
lt@denhaag.nl


Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •