Geen aanvraag van reisdocumenten mogelijk op donderdag 29 juli 2021 vanaf 11.30 uur en vrijdag 30 juli 2021.

Vanaf 2 augustus 2021 komt er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Deze identiteitskaart heeft 2 vingerafdrukken en een QR code met het burgerservicenummer (BSN). Er is onderhoud aan het systeem nodig om het nieuwe model van de identiteitskaart in te voeren. Op donderdagmiddag 29 juli vanaf 11.30 uur en vrijdag 30 juli 2021 kunt u daarom geen paspoort of identiteitskaart aanvragen of vernieuwen. Een reisdocument afhalen kan wel.

Sinds 4 januari 2021 is er ook al een vernieuwde Nederlandse identiteitskaart. Deze vernieuwde identiteitskaart bevat een chip met een inlogfunctie. Daardoor kunt u binnenkort inloggen met uw identiteitskaart bij de Nederlandse overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds via DigiD.

Inloggen met een identiteitskaart met behulp van de DigiD app geeft extra zekerheid en zorgt zo voor maximale bescherming van iemands gegevens. Om deze gegevens goed te beschermen willen organisaties de zekerheid dat gegevens altijd met de juiste persoon worden gedeeld, daarvoor is de Nederlandse identiteitskaart verder ontwikkeld en voorzien van een chip.

Activeren inlogfunctie

U ontvangt na het ophalen van de nieuwe identiteitskaart binnen enkele werkdagen een brief van DigiD met een pincode. Met deze pincode kunt u de inlogfunctie van de identiteitskaart activeren.

Deze aanpassingen betekenen niet dat de huidige identiteitskaart niet meer geldig is. Zodra uw identiteitskaart verlengd moet worden en u een nieuwe kaart hebt aangevraagd dan ontvang je het nieuwe model.

 

Beschrijving

Geldigheid

De Nederlandse identiteitskaart gebruikt u als reisdocument in Europa. Voor een volledige lijst van landen waar u naar toe kunt reizen met uw identiteitskaart kijkt u op landenlijst Rijksoverheid.

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een identiteitskaart aanvragen bij de gemeente. Kinderen tot twaalf jaar hebben bij de aanvraag schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. Zie kop "Formulier".

Persoonlijk aanvragen

Als u een identiteitskaart wilt aanvragen moet u altijd persoonlijk naar het loket komen. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd. Het is belangrijk dat u een pasfoto meeneemt die aan de juiste eisen voldoet. Meer informatie hierover vindt u bij eisen pasfoto. De eisen zijn nodig omdat Nederlandse identiteitskaarten worden voorzien van een chip waarin een scan van uw gezicht is opgenomen. Ook is het belangrijk dat u alle in het bezit zijnde reisdocumenten meeneemt bij de aanvraag. 

U kunt direct een afspraak maken om een reisdocument aan te komen vragen.

Vanaf 1 mei 2018 is het mogelijk om uw aangevraagde reisdocument te laten bezorgen. Voor meer informatie hierover kijkt u bij het kopje: Verwijzingen.

 

U neemt mee:

  1. Alle reisdocumenten (zowel paspoorten als identiteitskaarten) die in uw bezit zijn. In het geval van een dubbele nationaliteit neemt u ook uw buitenlandse reisdocument mee.
  2. Een  goed gelijkende kleurenpasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van de aanvraag. Zie eisen pasfoto.
  3. In het geval uw identiteitskaart vermist is: vanaf 1 maart 2013 doet u geen aangifte meer van vermissing/diefstal bij de politie maar bij de gemeente. Er wordt dan een verklaring van vermissing/diefstal opgemaakt.
  4. Kinderen tot 12 jaar hebben toestemming nodig van hun gezaghouder(s) voor het aanvragen van een nederlandse identiteitskaart. Dit moet voorzien zijn van een handtekening(en) en een kopie(ën) van een geldig  legitimatiebewijs.

U vraagt de Nederlandse identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

U kunt de identiteitskaart na 5 werkdagen persoonlijk afhalen bij een van de afhaalbalies naast de receptie. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd.

De kosten voor een Nederlandse identiteitskaart zijn:

•voor personen tot 18 jaar: € 32.90

•voor personen van 18 jaar en ouder: € 64.00

 

Wilt u met spoed een identiteitskaart aanvragen? Dan betaalt u een toeslag van € 50.90