Beschrijving

Als u bij verkiezingen niet zelf naar het stembureau kunt gaan, kunt u een ander machtigen dit voor u te doen.

Onderhandse volmacht
Als u een stempas hebt ontvangen kunt u deze overdragen aan iemand in uw eigen gemeente. Dit is een zogenoemde 'onderhandse volmacht'. U laat de gemachtigde de stempas tekenen en u tekent deze zelf ook. Bij het stemmen met een onderhandse volmacht moet u een kopie van het identiteitsdocument van de volmachtgever laten zien.
Een onderhandse volmacht kunt u tot en met de dag van stemming verlenen. U kunt de volmacht niet intrekken.

Schriftelijke volmacht
Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Oosterhout woont. Degene die u machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen.

Staat u als gevolmachtigde niet in dezelfde gemeente ingeschreven als de kiezer, dan moet u bij uw eigen gemeente een verklaring halen dat u daar staat geregistreerd. Deze verklaring moet met het verzoek om een volmachtbewijs worden meegestuurd.

U vraagt het volmachtbewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit kan tot uiterlijk 12 maart 2021. De gemeente heeft een aanvraagformulier voor u. U en degene die u wilt machtigen, vullen allebei een deel van het formulier in.

Als u een onderhandse volmacht wilt geven, gebruikt u hiervoor uw stempas. Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas en zet uw handtekening. Ook de gemachtigde zet zijn of haar handtekening. Vergeet de gemachtigde niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan nu uw stempas gebruiken om voor u te stemmen.

Wilt u een schriftelijke volmacht afgeven? Gebruik hiervoor het aanvraagformulier schriftelijke volmacht van de gemeente.

Vul uw deel in. Laat daarna degene die u wilt machtigen het andere deel invullen. Stuur het formulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing naar de gemeente. De gemachtigde krijgt het volmachtbewijs thuisgestuurd.