Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Inburgeren

In Oosterhout wonen veel mensen uit verschillende landen. Om elkaar te begrijpen, is het belangrijk dat u - als nieuwkomer in Nederland - gaat inburgeren. Het inburgeren gaat via een inburgeringscursus. Tijdens de cursus leert u Nederlands spreken en schrijven. Ook leert u over de Nederlandse samenleving.

De inburgeringscursus is voor personen vanaf 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Bezit u wel de Nederlandse nationaliteit en beheerst u de Nederlandse taal niet (voldoende), dan kunt u overigens ook gewoon Nederlandse lessen volgen. U kunt zich aanmelden bij het Kellebeekcollege.

Valt u onder de doelgroep die moet inburgeren en kunt u niet lezen en schrijven? Dan moet u zich eerst alfabetiseren. Daarna volgt dan de inburgeringscursus. Normaal duurt een inburgeringscursus drie jaar. Als u eerst dient te alfabetiseren, kunt u bij DUO een verlenging aanvragen tot maximaal vijf jaar.

Afhankelijk van de tijd die u er aan wilt en kunt besteden, gaat u twee tot zes dagdelen per week naar de lessen (overdag of 's-avonds). Vanuit school krijgt u huiswerk en praktijkopdrachten mee. Aan het eind van de cursus doet u examen. Het examen moet binnen drie jaar behaald worden. Als u geslaagd bent, krijgt u een inburgeringsdiploma. Dit diploma kunt u ook gebruiken voor een aanvraag van Naturalisatie.

Slaagt u niet voor het examen? Dan kan het zijn dat u geen verblijfsvergunning (onbepaalde tijd) krijgt. U kunt dan ook geen Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Voor personen die door persoonlijke omstandigheden het inburgeringsexamen niet kunnen halen, bestaan er ontheffingen. Informatie hierover kunt u krijgen vanuit DUO.

Bezit u een diploma Staatsexamen NT2, programma I of II? Dan voldoet u aan de eisen van de Wet Inburgering. Met dit diploma kunt u vrijstelling vragen bij DUO.

U kunt op diverse opleidingsinstituten en scholen een inburgeringscursus volgen. U bepaalt zelf waar u zich aanmeldt voor de cursus.

Voor het inburgeringsexamen moet u zich aanmelden bij DUO. U kiest zelf in welke week en op welke locatie u examen wilt doen. U kunt uit de volgende examenplaatsen kiezen: Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Bent u vóór 1 januari 2013 in Nederland komen wonen, dan kunt u uw vragen over inburgering aan de gemeente stellen. 

Als u nà 1 januari 2013 in Nederland bent komen wonen, bent u zelf verantwoordelijk voor uw inburgering. U moet dan contact opnemen met DUO, voor meer informatie over uw inburgeringsverplichting.

Bent u inwoner van Oosterhout en beheerst u onvoldoende de Nederlandse taal? U kunt zich aanmelden bij het Kellebeekcollege. Aan het aanmelden voor een opleiding zijn geen kosten verbonden. Het Kellebeekcollege brengt wel een eigen bijdrage in rekening voor de lessen. Ontvangt u een bijstandsuitkering? Voor vergoeding van de eigen bijdrage, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Aan het volgen van een inburgeringscursus zijn kosten verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van waar u de cursus gaat volgen. Elke instelling kent eigen kosten die ze voor een cursus in rekening brengen. Als inburgeraar kunt u voor deze kosten een lening aanvragen bij DUO. Er wordt een lening verstrekt voor de gehele cursus. U ontvangt het bedrag voor de cursus niet zelf. Het geld wordt overgemaakt aan de instelling waar u de cursus gaat volgen. Op de site van DUO vindt u meer informatie over de kosten van het inburgeren.

Tip: om de kosten laag te houden, kunt u zelf ook inburgeren via de computer of via familie / kennissen.

Gemeente Oosterhout

Bezoekadres:
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

Postadres:
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout
Tel: 14 0162


DUOBezoekadres:
Kempkensberg 12
9722TB Groningen

Tel: (050) 59 99 999