Beschrijving

Zit uw kind (tussen 4 en 18 jaar) op de basisschool of op de middelbare school? 
Maakt uw kind de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs? (VMBO-HAVO-VWO)
Dan kunt u voor extra kosten komen te staan.  
Als u een laag inkomen en/of weinig vermogen heeft, kunt u hiervoor een bijdrage ontvangen van de gemeente. Deze bijdrage is:
 • € 60,-- voor een kind op de basisschool;
 • € 120,-- (maximaal € 250,--) voor een kind op het voortgezet onderwijs.

Deze vergoeding kunt u één keer per 12 maanden aanvragen.

Maakt uw kind de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs? U kunt u hiervoor éénmalig € 225,-- ontvangen. 

Als uw kind op de basisschool zit,kan hij/zij gratis gebruik maken van naschoolse activiteiten. U hoeft voor deze vergoeding geen aparte aanvraag in te dienen. De gemeente neemt automatisch een besluit over dit tegoed als u de 'indirecte schoolkosten' aanvraagt.

Aanvragen kunt u via het digitale formulier Bijzondere bijstand, onder het kopje Formulieren.

U komt voor de tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten in aanmerking, als:
 • uw kind basisonderwijs of voortgezet onderwijs volgt;
 • uw kind de overstap maakt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs;
 • u extra kosten hierdoor heeft, zoals voor:
  • woordenboeken
  • rekenmachine
  • ouderbijdragen
  • schoolreizen
Indirecte schoolkosten vraagt u aan via het digitale formulier Bijzondere Bijstand.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de gemeente