Beschrijving

Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De 'individuele inkomenstoeslag' is een geldbedrag waar u één keer per 12 maanden recht op kunt hebben.

Na toekenning van deze toeslag, kunt u het geld vrij besteden aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen (zoals een nieuwe koelkast of wasmachine).

U kunt alleen in aanmerkking komen als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:
  • u bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • uw inkomen is de afgelopen 36 maanden niet (veel) hoger geweest dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • uw vermogen blijft onder de vermogensgrens;
  • u ontving in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag;
  • u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.

De gemeente zal ook beoordelen of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren (geen arbeidsperspectief). 

U moet kunnen aantonen dat u de afgelopen periode geprobeerd heeft om meer inkomsten te krijgen. Misschien heeft u (voor zover dat mogelijk was) gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, een re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk verricht. Lever bewijsstukken hiervan aan bij de gemeente.

U heeft een beperking en hierdoor kon u niet actief naar werk zoeken? De gemeente kan een arbeidsmedisch advies aanvragen. In dit advies zal aangegeven worden wat u wel en niet kunt doen. Heeft u al een arbeidsmedisch advies van het UWV in uw bezit? Lever dit dan aan bij de gemeente. 

De gemeente bepaalt of u aan alle voorwaarden voldoet.

De individuele inkomenstoeslag is een vorm van bijzondere bijstand, waarvoor u een aanvraag kunt indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.