Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen.

Voor de precieze bedragen en het aanvragen van de toeslag kunt u terecht bij het Service Centrum Inkomen. U kunt uw aanvraag ook via internet indienen. U heeft hiervoor wel een DigiD nodig.

Als u al een bijstandsuitkering heeft kunt u het formulier voor bestaande klanten gebruiken. 

Als u van een andere instantie een uitkering heeft op sociaal minimum kunt u het daarvoor bestemde formulier gebruiken.

Een uitkering en langdurigheidstoeslag

Als u een uitkering krijgt, zijn er aparte aanvullende voorwaarden om langdurigheidstoeslag te krijgen. Deze zijn verschillend per uitkering.

A. Uitkering voor algemene bijstand

Als u een algemene bijstandsuitkering krijgt, kunt u de langdurigheidstoeslag krijgen als:

• u er alles aan heeft gedaan om een baan te vinden, en

• uw eventuele partner (waarmee u bent getrouwd of samenwoont) ook aan de voorwaarden voldoet.

B. Uitkering voor arbeidsongeschiktheid

Krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wia, Wao, Waz of Wajong)? Dan heeft u recht op langdurigheidstoeslag als:

• u volledige arbeidsongeschikt bent (voor 80 tot 100% afgekeurd voor werk), of

• u gedeeltelijke arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en u daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering krijgt.

C. Algemene nabestaandenuitkering

Als u een algemene nabestaandenuitkering (Anw) krijgt, heeft u recht op langdurigheidstoeslag als u geen werk of scholing heeft geweigerd.


Een aantal producten kunt u op verschillende manieren bij de gemeente Oosterhout aanvragen. Persoonlijk aan de balie met een geldig legitimatiebewijs, een schriftelijk verzoek of email voorzien van een handtekening en een  geldig legitimatiebewijs of via het digitale loket. (DigiD)

Als u ervoor kiest om via DigiD een product aan te vragen, kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode.

U gaat hierbij een transactie met de overheid aan. Na het invullen van het electronisch formulier (uw naam/adres/woonplaats/BSN zijn al ingevuld) ontvangt u altijd een bevestiging van uw aanvraag/bestelling van een product via email. Een product dat via DigiD is aangevraagd wordt binnen 3 werkdagen aan u toe gezonden. De (eventuele) betaling verloopt tijdens uw aanvraag via DigiD door middel van creditcard of iDEAL. Klik hier voor meer informatie over DigiD, het digitaal aanvragen en betalen via DigiD.

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.