Verkoopt de gemeente een industrie- of bedrijfsterrein dat u wilt kopen? Neem dan contact op met de gemeente.

Beschrijving

Oosterhout heeft vijf grote en een aantal kleinere bedrijventerreinen verspreid liggen over de stad.

Bedrijventerrein Heihoef
Grenzend aan bedrijventerrein Vijf Eiken en de golfbaan ontwikkelen we het bedrijventerrein Heihoef. Op Heihoef wordt circa 5 hectare aan bedrijfskavels uitgegeven. Er is een voorlopige kavelindeling gemaakt. We gaan met u in gesprek om te kijken hoeveel ruimte u nodig heeft en kijken dan of en hoe dit in te passen is.

Het bedrijventerrein wordt via de Florijnstraat ontsloten.

Het bedrijventerrein is bouwrijp. Er worden al gesprekken gevoerd met geïnteresseerde bedrijven, die kunnen nu al aan de slag met hun plannen.

Beneluxweg-Zuid
Bedrijventerrein Beneluxweg-Zuid ligt langs de A27 en is bereikbaar via de afslag Oosterhout-Zuid. Beneluxweg-Zuid is een duurzaam bedrijventerrein, gelegen in het groen, in de nabijheid van een woonwijk. Op het bedrijventerrein is tot nu toe 1 kantoor gevestigd.

De gemeente Oosterhout heeft op dit bedrijventerrein nog één bedrijfskavel te koop van ca. 5.000m2. Op de kavel mag een kantoor gebouwd worden. Daarnaast zijn bepaalde soorten bedrijvigheid toegestaan in het bestemmingsplan is omschreven welke type bedrijven zijn toegestaan.

Het te bouwen gebouw mag maximaal 5.000m2 bvo bevatten.

De gemeente stelt op deze locatie speciale eisen ten aanzien van de duurzaamheid van het te bouwen gebouw en ten aanzien van de flora en fauna in de nabije omgeving van de kavel.

Bedrijventerrein Everdenberg
Dit bedrijventerrein (45 ha) ligt langs de A27 en is bereikbaar via de afslag Oosterhout-oost (aansluiting alleen in noordelijke richting).

Op Everdenberg hebben zich zowel grotere ondernemingen (middenterrein, foodgerelateerd) als kleinschalige bedrijven gevestigd (buitenring, productiegerichte bedrijvigheid). Omdat veel van de hier gevestigde bedrijven in de foodsector werkzaam zijn, mogen nieuw te vestigen bedrijven in ieder geval geen hinder opleveren voor deze voedingsmiddelenindustrie.

Everdenberg is een duurzaam terrein, gelegen in het groen, met retentievijvers en parkeren op eigen terrein.

Op Everdenberg heeft de gemeente nog één kavel beschikbaar van ca. 6600 m² met name bedoeld voor bedrijven in de foodsector. Daarnaast is er nog bedrijfsruimte beschikbaar in de bedrijfsverzamelgebouwen en is er nog een particuliere kavel te koop.

Ten oosten van het bestaande bedrijventerrein is een nieuw terrein van ca. 20 ha. in ontwikkeling. 

Als u zich wilt vestigen op een van de bedrijventerreinen van Oosterhout dient u dit te melden bij de gemeente Oosterhout. Afhankelijk van de activiteiten heeft u hiervoor wel of geen vergunningen nodig. Dit kunt u zelf toetsen via www.olo.nl . Daarnaast kunt u de bestemmingsplannen raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl .

Zo geeft u aan dat u een industrie- of bedrijfsterrein wilt kopen:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
    • een bedrijfsplan
    • hoe u de grond wilt gebruiken

Voor vragen en/of interesse kunt u contact opnemen met mevrouw G. van Mook, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 140162 of per e-mail ez@oosterhout.nl .