Beschrijving

Voor het plaatsen van een informatiestand heeft u een vergunning nodig. De gemeente kijkt naar het doel,de omvang en de plaatst van uw stand en gaat na of u geen overlast veroorzaakt.

In uw aanvraag zijn de volgende zaken beschreven:

  • reden,
  • datum,
  • tijdstip, 
  • plaats.

U vraagt een vergunning aan bij de gemeente Oosterhout.
telefoon: 14 0162

De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag. U krijgt hiervan bericht.