Beschrijving

De IOAW is een wet die inkomsten aanvult tot aan bijstandsniveau.

Deze wet bestaat voor personen die vóór 1 januari 1965 geboren zijn. Personen die na deze datum geboren zijn en gebruik moeten maken van een inkomensvoorziening, kunnen in aanmerking komen voor een IOW

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee. Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering;
  • u heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was;
  • u bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een IOAW-uitkering, dient u ingeschreven te zijn bij het UWV.

Daarna meldt u zich aan bij de gemeente via een digitaal meldingsformulier melding werkzoekende.

LET OP: om in het meldingsformulier te kunnen werken, heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen.

Voor meer informatie, kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente, via telefoonnummer 14 0162. Dit kan op maandag tot en met donderdag van 09.00 - 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.