Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Inrit aanleggen

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u:

     

  1. Een uitweg gaat maken naar de weg.
  2.  

  3. Van de weg gebruik gaat maken voor het hebben van een uitweg (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir).
  4.  

  5.  U verandering wilt aanbrengen in een bestaande uitweg naar de weg.
  6.  

Meer informatie kunt u vinden bij het aanleggen van een inrit

U kunt bij het Omgevingsloket online uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de vergunning aan te vragen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.