Beschrijving

Wilt u inhoudelijk reageren op plannen van de gemeente Oosterhout, dan kunt u daarvoor gebruik maken van het formulier. U kunt het digitaal invullen. U heeft hierbij uw DigiD nodig.

U moet wel aangeven op welk plan u reageert.

Bijvoorbeeld:
- reageren op bestemmingsplan dat ter inzage ligt
- reageren op een ontwerp voor de openbare ruimte van een wijk dat ter inzage ligt
- reageren op een verkeersontwerp (inrichting van weg, met fietspaden, rotondes bijvoorbeeld) dat ter inzage ligt