Beschrijving

De gemeente biedt speelruimtes voor kinderen van alle leeftijden. Denk aan speeltoestellen en trapveldjes. Ook voor oudere kinderen zijn speciale plekken ingericht om te spelen of elkaar te ontmoeten. Dit zijn jongeren ontmoetingsplekken (JOPs).

Ziet u jongeren op een kinderspeelplaats en veroorzaken ze overlast? Bijvoorbeeld door lawaai te maken of omdat ze op de stoep voetballen? Verwijs de jongeren dan door naar trapveldjes of andere jongeren ontmoetingsplekken.

U kunt alleen overlast melden als:

  • het speeltoestel door de gemeente is geplaatst
  • het gaat om een speelterrein van de gemeente

Bij overlast belt u de politie. De gemeente kan na een melding jeugd- en jongerenwerk inschakelen.
U kunt ook direct melden bij de gemeente. Dit kunt u via de website of telefonisch doen. Voor contactgegevens zie de Contactpagina.