Overlast van jongeren kunt u melden bij de politie of de gemeente.

Beschrijving

U kunt op verschillende manieren overlast hebben van jongeren. Hierbij kunt u denken aan:

 • lawaai (bijvoorbeeld geschreeuw, brommers of harde muziek)
 • vernielingen, graffiti of afval op straat
 • blowen
 • intimiderend gedrag, groepsvorming of hinderlijk gedrag (bijvoorbeeld voor de ingang van een gebouw blijven staan)
 • wildplassen

Zo meldt u overlast van jongeren:

 • U neemt contact op met de politie of de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • het soort overlast
  • de plaats van de overlast
  • het tijdstip van de overlast

Als u overlast heeft van lawaai, afval, wildplassen, blowen of het gedrag van jongeren, dan kunt u dit melden bij de politie of bij de gemeente.

Heeft u last van graffiti op iets wat uw eigendom is? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Bent u geen eigenaar, maar huurder van een pand? Meld de graffiti dan bij uw verhuurder. Graffiti op straatmeubilair kunt u melden bij de gemeente. De eigenaar van de panden of het straatmeubilair doet dan aangifte bij de politie.

Via het e-mailadres cojor@oosterhout.nl kunt u een melding maken van jeugdoverlast (hangjongeren).

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.