Beschrijving

Onder de grond liggen netwerken van kabels en leidingen voor onder andere nutsvoorzieningen, (tele)communicatie en riolering. Graafwerkzaamheden aan de openbare weg voor uitbreiding en/of onderhoud van deze netwerken mogen alleen als er een vergunning en/of instemming van de gemeente is. 

Wilt u gaan graven, bijvoorbeeld in de stoep? Meld dit op https://moorwerkt.nl zodat de gemeente Oosterhout de vergunning of instemming kan verlenen.

Formulieren

Via https://moorwerkt.nl 

Voor het aanleggen, wijzigen, verplaatsen en verwijderen van kabels, leidingen en boven-en ondergrondse objecten vraagt u een vergunning/instemming aan via https://moorwerkt.nl

Voor meer informatie en voorwaarden neemt u contact op met de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 14 0162 of via de heer A. Luiken 0162-48 94 21.

De legeskosten zijn:

Leges volgens de Verordening op de heffing en invordering van Leges 2024

Straatwerk, beheers-en degeneratiekosten volgens geldende VNG Tarief tabel B1. 

U krijgt hiervoor een factuur.