Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

Beschrijving

Kadastrale gegevens verschaffen informatie over het kadastraal nummer (of adres) en het zakelijk recht (wie is eigenaar van gebouwen en/of grond). In sommige gevallen bevatten ze ook kaartinformatie (oppervlaktematen). U kunt alle informatie over kadastrale gegevens verkrijgen bij het kadaster

Voor informatie over het kadaster kunt u terecht op www.kadaster.nl of telefoon 088-1832200

niet van toepassing